Storbritannia står midt i en skilsmisse med resten av Europa og det er knyttet stor usikkerhet til hvordan bedrifter skal klare seg uten markedstilgangen som EU gir.

For bakeribransjen er det knyttet spenning til hvordan import av råvarer og spesielt korn vil påvirke priser og markedet. Eksperter peker på at de britiske virksomhetene må vurdere innkjøp av større kvanta for å påvirke de nye prisene som vil dukke opp utenfor markedet, skriver Alantra i en pressemelding.

Øke salget av lokalproduserte varer

På den positive siden av utmeldingen, viser ekspertene til ringvirkninger som økt salg av ferske bakervarer. Brød er et fersk produkt og mange forbrukere vil ønske lokal produksjon. Denne faktorene kan dempe importen og gi økt salg av britisk-produserte bakervarer.

– Du vil ikke at det (brødet) skal sendes fra Italia eller et annet sted. Dette er et produkt som har fordelen av en kort holdbarhet, sier Simon Peacock, direktør i rådgivningsselskapet Alantra.

Alantra er et globalt investeringsbank- og kapitalforvaltningsfirma med kontorer over hele Europa, USA, Asia og Latin-Amerika. Simon Peacock er direktør i den britiske rådgivende virksomheten til Alantra og er ledende rådgiver for Mat & Drikke-sektoren.