Espen Lynghaug, Spesialrådgiver Utdanning og Kompetanse NHO Mat og Drikke, holdt fredag foredrag om samarbeidet på Landsmøtet til BKLF i Bergen. Samarbeidet heter Yrkesfag 2020 og Lynghaug foredro om hvordan målene skal nås.

– Målet er å få flere lærebedrifter blant medlemsbedriftene våre, få bedre kvalitet på fagarbeiderne og få flere ungdommer til å søke yrkesfag, sier Lynghaug.

Lynghaug snakket også om viktigheten av at ansvarlige myndigheter følger opp innstillingen fra faglig råd i forhold til tilbudsstrukturen.

– Vi vil dele opp matfagene til en egen baker og konditorutdanning og vi er sikre på at en slik løsning vil være bedre for bedriftene, for lærerne og ikke minst elevene, som vil kunne fordype seg i fagene på helt annen måte enn i dag, sier Lynghaug.