I sitt innlegg på BKLF fagkonferanse fortalte Tom Roterud i Matmerk om forbrukernes kjennskap til merkene «Nyt Norge» og «Spesialitet». «Nyt Norge» er et av landets kjente matmerker, kun slått av nøkkelhull-merket. Undersøkelsen viser at halvparten av forbrukerne er villige til å betale ekstra for norske produkter.

Lite kornprodukter

Så langt har deres merkeordninger fått lite tilslutning fra baker- og konditorbransjen. 3400 produkter er merket med «Nyt Norge». Av disse er kun 40 kornprodukter! Og det til tross for at mange av bransjen produkter vil kunne komme inn under merket.
Dette kreves av produktet:
– Norsk råvare
1) Inntil 25% av importert råvare kan tillates i sammensatte produkter
2) Kjøtt, egg og melk må alltid være av norsk opprinnelse
– Råvarene må være fra gårdsbruk som følger norske lover/regler (KSL)
– Foredlet og pakket i Norge
Matmerk har også merket «Spesialitet» som har 450 produkter tilsluttet og Roterud mener flere produkter i baker- og konditorbransjen kan ha nytte av å beskytte sine merker med en slik merking.

Ønsker samarbeid

Roterud ønsker en løpende dialog med kornbransjen der de gjerne er med og samler dem til en gjennomgang. Han anbefaler også at det legges opp en produktserie/utsalg basert på norsk korn, slik at kornbøndene kan prioritere 100 prosent norske blandinger til formålet. Han oppfordret også til å etterspørre norsk mel slik at fokuset blir enda større hos bonden. Rådgivingstjenesten (NLR), kornfordeler, kornkjøperne og matmelmøllene.

– Vi håper å få til et grunnlag for å få til et samarbeid med mål om å synliggjøre norske bakverk, sier Roterud.