En rekke nye markedstrender avtegner seg gjennom omfattende markedsanalyser utført for SIAL. Funnene blir bredt presentert på messen. Besøkende får også mulighet til å studere dem i praksis. Det blir lagt opp egne ekskursjoner til utvalgte steder med særlig innovative matkonsepter i Paris.
Av andre spesialarrangementer på messen kan nevnes:

• “Bon Appetit” med kjøtt og meierivarer
To av messens flaggskip, kjøtt- og meieriproduktene, blir gjenstand for spesielle arrangementer, bl.a. egne konferanser som blir presentert gjennom det interne TV-opplegg, SIAL TV, og kokke-demonstrasjoner.

• Inspirasjon fra hele verden
Tre av fire besøkende på SIAL kommer for å oppdage nye produkter. I år vil de bli tatt med på en ny runde med ”World Tour”. Opplegget bygger på at en gruppe på 28 utvalgte mat-journalister fra hele verden har fått i oppdrag å velge ut nye varer og trender fra sine respektive hjemland, og resultatet blir vist på årets messe.

• Kontaktmøter for små- og mellomstore bedrifter
Et eget opplegg for små- og mellomstore bedrifter, og detaljhandlere i matvarebransjen, tar sikte på å utvikle nye forretningsforbindelser. En rekke store kjeder har allerede meldt at de vil delta på disse møtene, bl.a. Carrefour, Auchan og Casino.

 

SIAL

 - 7.000 utstillere
- 160 000 internasjonale innkjøpere, 50 pst av disse innen detaljhandel
- 21 produktsektorer, 2 500 innovasjoner
- I 2014: 2.800 utstillere tilbød Private Labels, hvorav mange ble presentert på SIAL Innovation (spesialområdet for årets nyvinninger)


Overraskende trender

IAL retter søkelyset mot dagens og morgendagens tendenser i matvaresektoren. De ferske analysene viser flere overraskende trekk i markedet. Her er noen av dem:

Moderne salgs- og produksjonsmetoder skyver gamle konsepter til side, men ikke alltid slik markedet hadde forutsett. Billigbutikkene er ikke blitt så dominerende som mange har antatt. Kundene utvikler egne vaner som viser seg å være forbausende seiglivete.
Et flertall foretrekker derfor stadig tradisjonelle og spesialiserte utsalg, der det å plukke ut varene blir en personlig opplevelse. I sin moderne form, har dette bl.a. ført til at ’hypermarkedene’ med et mangfold av varetilbud i flere spesialbutikker, har styrket stillingen. I Frankrike utgjør slike utsalgssteder med mer enn 1000 kvm grunnareal nesten 80 prosent av dagens detaljistmarked.

• Digital revolusjon
Nettbasert distribusjon er i rivende utvikling, og tilbudene på internett øker både i form, innhold og omfang. Dagens matvarekunder kan kjøpe ferdiglagete måltider, eller oppskrifter med tilpassete råvarer, ved hjelp av enkle tastetrykk.
Hurtighet og enkelhet er stikkord. Samarbeid om nye distribusjonsformer som Uber-taxiene i Paris, har ført til tilbud om leveranser av varer innen 30 minutter etter at bestillingene er levert. Google Express Shopping i USA har gitt kundene mulighet til å handle i flere forretninger samtidig, mens Google tar seg av logistikken og samler alle innkjøpene i en leveranse.

• Nye markedsanalyser
Vi lever i en stadig mer fragmentert verden, der flere forskjellige trender utvikler seg parallelt og tilsynelatende uavhengig av hverandre. Mens digitale metoder skaper nye distribusjonsformer, er det blitt viktigere enn noen gang å bygge sterke lojalitetsforhold mellom kunder og enkelte merkevarer. Tilbudet er langt større enn etterspørselen, og kvalitet og tillit blir dermed stadig mer avgjørende.