I juni ble det avhold møte i Bread Initiative, som består av de europeiske bakeriorganisasjonene, kornbransjen og råvareleverandører for å diskutere mulighetene som ligger i kjempepotten EU har lansert for å markedsføre mat fra EU. Totalt er det bevilget mer enn 200 millioner euro til prosjektet, hvor brød og bakervarer inngår.

Europeere spiser mindre brød

Bakgrunnen for interessen fra bakeriorganisasjonene er at konsumet av brød faller i hele Europa. Naturlig nok finner bransjen det interessant at det bevilges mye penger til markedsføring av mat, hvor brød og bakervarer naturlig hører hjemme.

Forumet som møttes i München 25. juni hadde som mål å diskutere om de kan starte opp flere prosjekter og søke om midler til dette. Det er her den BKLF-eide Brødskala´n kommer inn. Fra tysk side har det en stund vært interesse for den norske modellen hvor man får et nøyaktig bilde av hvor sunt et brød er. Ideen er å implementere skalaen i prosjekter som fokuserer på sunnhet og på brød og bakervarer med høyt innhold av grovt korn.

President i BKLF, Ole John Berntsen, styremedlem Rune Valestrand og direktør Gunnar Bakke, var tilstede på Bread Initiative i München.

President i BKLF, Ole John Berntsen, styremedlem Rune Valestrand og direktør Gunnar Bakke, var tilstede på Bread Initiative i München.

Foto: BKLF

Presenterte den norske modellen

President i BKLF, Ole John Berntsen, styremedlem Rune Valestrand og direktør Gunnar Bakke, var tilstede på møtet og presenterte den norske Brødskala´n. Det var utarbeidet brosjyrer på engelsk og tysk om den norske ordningen, som har vært en viktig faktor for å øke bevisstheten for forbruker om å spise grove kornprodukter her hjemme.

Det var stor interesse for merkeordningen på møtet, og flere land ønsket mer informasjon og ønsker å vurdere om denne ordningen kan brukes i prosjekter i sine respektive hjemland.

– Det er veldig gledelig at bakeriorganisasjoner i andre land viser interesse for å samarbeide med oss om bruk av Brødskala´n i sitt hjemland, sier president i BKLF Ole John Berntsen til Bakeri.net.

Store prosjekter igangsatt

To prosjekter er allerede igangsatt, et i Belgia/Nederland med et budsjett på 6,8 millioner euro. Her er hovedformålet å formidle forskningsbasert informasjon om hvordan brød og korn påvirket helsen.

Ett annet prosjekt i Spania fokuserer på barn mellom 6 og 12 år og hvorfor brød bør være en del av det daglige kostholdet. Budsjett her er på om lag 1 million euro.