Fagfornyelsen og nye læreplaner for yrkesfag er allerede i gang, og til høsten er det oppstart for Vg2 baker- og konditorfag. Baker- og Konditorakademiet setter derfor opp kurs for faglærere som skal undervise på Vg2, for å motivere og inspirere lærerne til å pirre elevers utforskertrang, og hvordan de best mulig kan forstå bakerfaget.

Forståelse av ny læreplan

Kurset starter opp på Sørumsand videregående skole 20. april. Dette kurset er første modul av til sammen tre. Denne modulen kommer til å ta for seg en del grunnleggende begreper og metoder i det nye læreplanverket, med utgangspunkt i noen enkle bakeforsøk.

– Kursvirksomheten i forbindelse med hele fagfornyelsen blir et stort prosjekt som vil fortsette i flere år, på forskjellige nivå. Vi begynner med tre moduler for lærerne, så står lærlinger, lærlingansvarlige i lærebedrifter og svenneprøvenemdsmedlemmer for tur, sier Erlend Løken Volden, fagansvarlig i BKLF til Bakeri.net.

Skal gå mer i dybden

I de neste to modulene går kurset mer i dybden på ulike råvarer, elteteknikker, fermenteringsprosesser og deigføringer, med utgangspunkt i forskjellige bakeforsøk.

Felles for alle modulene er at de kommer til å ha en utforskende profil, der det legges opp til at det skal kastes ball og sparres hele veien.

– Vi ønsker å tilby et helhetlig opplegg for alle aktørene i hele utdanningsløpet. Men starten går nå. Det gleder vi oss til, sier Løken Volden.

Tar smittevernhensyn

Påmeldingsfristen er 13. april, og du kan melde deg på her. Modul 1 går over én dag, den 20.april og holdes på Sørumsand videregående skole.

Kurset vil bli gjennomført innenfor de anbefalte smittevernstiltak som er gjeldende på tidspunktet kurset blir avholdt. Alle kursholdere og deltagere må bruke munnbind.