Nøtterø Bakeri & Konditori skal etablere bakeri og utsalg i det gamle legebygget på Tjøme. Eierne av bensinstasjonen er bekymret for trafikk til bakeriet over sin eiendom.

Innsigelser mot bakeri

Nøtterø Bakeri & Konditori skal etablere bakeri og utsalg i det gamle legebygget på Tjøme. Nå har naboen gitt innsigelser til søknaden.

Bygget i Rødsgata 8 på Tjøme er kjøpt av selskapet HC Ambrosia som eies av Nøtterø Bakeri & Konditori-eierne Henrik Næss og Christoffer Næss. De jobber nå med utvikling av eiendommen.

De har nå sendt planer til kommunen og opplyser at bygningen skal romme bakeri med produksjon av bakervarer, et utsalg med ferske bakervarer over disk og dessuten en kafé med sitteplasser både inne og ute, skriver nettstedet Øyene.

Naboeiendommen er en nedlagt bensinstasjon der det jobbes med å få til ny drift. De er bekymret for at deler av trafikken til bakeriet vil gå over bensinstasjonens eiendom. De skriver i sin innsigelse følgende.

– Vi ønsker bare å understreke at det sesongmessige kundetrykket om sommeren med tilhørende trafikk ikke kan følge dagens kjøremønster over vår eiendom, men må holdes på Rødsgata 8 sin side av eiendomsgrensen. For ordens skyld gjengis her vårt svart fra forrige nabovarsel:

"Vi ser at det er inntegnet adkomst til parkeringsplass langs byggets nordvegg. I praksis skjer adkomsten i dag tvers over vår eiendom/gjennom bensinstasjonsanlegget. Det har i høysesongen skapt mye uønsket trafikk på vår eiendom, men vi har latt det passere så lenge det har vært legekontor med et forholdsvis begrenset antall besøkende/pasienter. Vi er blitt forespeilet av Nøtterø bakeri en kundestrøm på rundt 20 000+ kunder i skoleferien, noe som er fem ganger vår egen kundestrøm i samme periode. Da endres forutsetningene vesentlig og trafikken vil skape store utfordringer. Vi har selv fremtidige planer for utnyttelse av nedre del av egen tomt, bl.a. med videreføring av drift i vaskehallen og ladestasjoner med tilhørende trafikk til og fra, og ønsker ikke at disse planene forhindres av nevnte kundetrafikk. Vi forutsetter derfor at adkomsten holdes på riktig side av eiendomsgrensen, eller bedre; at det som en avlastning tilrettelegges for toveis trafikk til og fra bakeriets parkering på husets øst/sørside", skriver de.

Powered by Labrador CMS