Fokus på årets SIAL er hvordan matvarer blir omsatt. I følge en pressemelding fra arrangøren, står bransjen overfor en revolusjon.

Detaljomsetningen av matvarer er i dyp forandring verden over, og det skjer raskere enn noen gang før. Strukturer, organisasjoner, posisjonering på markedene, tilbud, partnerskap – ingenting er uberørt av revolusjonen.

– Og det er ikke bare markedsformene som er i endring. Hele sektoren er preget av nyskaping og innovasjoner, sier Nicolas Trentesaux, direktør for SIALs internasjonale nettverk, verdens ledende messe for den internasjonale matvarebransjen.

Hva skjer?

Omstillingene gjelder alle aspekter av internasjonal produksjon og omsetning av matvarer – fra produkter, til betalingsmetoder og omsetningsplattformer. Drivkreftene er en kombinasjon av skjerpet bevissthet blant forbrukerne og vilje og evne til innovasjon hos produsentene.

– Nærhet, service og samspill mellom aktørene er uten tvil nøkkelord for den pågående revolusjonen, mener Trentesaux. Han sier at rangeringen av de største matvarekonsernene er et eksempel:

– Hvert år blir kortene stokket og delt ut på nytt. Den største forandringen akkurat nå er Amazons spesielle vekst og utvikling.

Ny teknologi

Digitalisering fører til at mennesket kommer nærmere maten: Vi ser en form for re-humanisering av bransjen. Matvarekjeder verden rundt reduserer størrelsen på de enkelte utsalgene. Små supermarkeder, klikk-og-hent og spesialiserte utsalg har vind i seilene som aldri før, mens hyper-markedene blir redusert med tusenvis av kvadratmeter. Kjøpmenn som tidligere flyttet ut av bysentrene kommer tilbake, og den klassiske modellen med korte omsetningsledd går fra suksess til suksess.

SIAL Paris blir arrangert på messesenteret Paris-Nord Villepinte i dagene 21. – 25. oktober. Dette er stedet for alle som ønsker å ta pulsen på en sektor som står på terskelen av en revolusjon og gjøre seg kjent med innovasjonene som er i ferd med å omskape matvarehandelen.