I 2015 importerte vi landbruksvarer for rett i overkant av 59 milliarder kroner. Det var en svak nedgang av import av bakervarer fra 2013 til 2014, men nå har trenden snudd og det øker fra 2014 til 2015 med om lag tre prosent i volumtall og verdien på importen øker med åtte prosent. Noe av denne økingen kan forklares med fallet i kroneverdien.

 

Deigemner og langtidsholdbare brød øker

Totalt øker bakervarer fra 96 880 tonn i 2014 til 99 450 tonn i 2015. Det er brød, brødvarer og bagetter som er den største gruppen bakervarer vi importerer. Volumet av denne gruppen er fremdeles på et lavere nivå i 2015 enn i 2012. Økingen var på to prosent i volum fra 2014 til 2015.

Innen gruppen Brød, brødvarer og bagetter finner vi både lettstekte brødvarer fra Hatting og andre, samt langtidsholdbare brødvarer fra for eksempel Pågen og Polarbrød, sier Sissel Flesland i Flesland Markedsinformasjoner AS.

Det som øker mest er import av deigemner, her er økingen på hele 19 prosent. Ellers er det også stor øking på grupper som salte kjeks og wienerbrød som øker henholdsvis fem og sju prosent.

 

Mulig å stoppe noe av importen

Daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, sier at organisasjonen er klar over situasjonen og tror det er mulig å snu trenden.

– At importen på disse gruppene av bakervarer øker har vi vist om lenge, men jeg tror det er mulig for norske bakere å ta tilbake deler av dette markedet. Innen varer som deigemner og wienerbrød burde det være muligheter for å produsere disse varene i Norge og få betalt deretter.

Bakke tror at hvis alle bakervarer hadde vært merket med opprinnelsesland, ville mange forbrukere ha valgt norske varer istedenfor importerte.

– Hadde varene hatt opprinnelsesmerking kunne norske bakere tatt seg bedre betalt for nevnte produkter. Jeg tror forbrukeren er villig til å betale mer for varer som er produsert i Norge, sier Bakke.