Grunnet omsetningsfall på ingredienser og på My Bakery/Iglo, må Idun redusere bemanningen noe. Det er primært snakk om frivillig avganger.

Det er ingen omorganisering på gang i Idun, og som nå vil det fremdeles bli tre fokuserte «divisjoner»;

1-Bakeingredienser

a) Ingredienser

b) BaKo

c)  My Bakery/Iglo

2-Dagligvare og storhusholdning

3-Iskremtilbehør

 

– Vi har solid vekst i dagligvare/storhusholdning og på iskremtilbehør og her skal bemanningen økes, sier Jone Voll, administrende direktør i Idun til bakeri.net.

 

Krevende marked

For bakeingredienser opererer Idun i et krevende marked hvor hovedkonkurrenten kontrollerer om lag 30 prosent av kundemarkedet.

–  Det sier seg selv at vi gjerne skulle sett en annerledes og mer konkurrentnøytral eiersituasjon hos våre kunder. På toppen har deler av kundene våre vært gjennom store endringer de senere år og noen har mistet mye topplinje – vi faller i takt med en del av disse og har også hatt økende tap på fordringer. På dette grunnlaget er det derfor naturlig å se over kostnadene våre etter en kontinuerlig oppbemanningssituasjon siden 2007. Jeg tror alle bedrifter har godt av å kikke litt på egne rutiner fra tid til annen, se om arbeidsoppgaver kan løses enklere og mer effektivt, i Idun også, sier Voll.

 

Effektiviseres

– Så det ligger ikke an til endringer i organisasjonen?

– Nei, organisasjonen og sektorene eller divisjonene beholdes uforandret men bakeridivisjonen vil merkes av kundene ved at vi går over til  direkte distribusjon til Stavanger og har to personer med kundekontakt som går av med AFP.

– Hva er målene med omorganiseringen?

– Forenkle, effektivisere og kostnadstilpasse – full fokus på å ta frem nye produkter med bedre «cost in use» for kundene våre. I tillegg øker vi trøkk på «cross selling» = salg av egenproduserte produkter som surdeig og bakehjelpemidler gjennom våre søsterselskaper i OFI.