Uten å kunne tallfeste det, er en ting rimelig sikkert: Aldri har det vært flere nordmenn på en utenlandsk bakerimesse. Norske flagg og stemmer var tydelig over hele messeområdet.

De besøkende var spesielt interessert i å teste nye produkter og se på innovasjoner innen produksjonsteknologi, råvarer og butikkinnredning.

Til sammen 58 timer med messe, erfaringsutveksling og kontakter for svimlende summer: iba 2018 har satt standarden for de neste tre årene og viste trender i bransjen, med stort fokus på hovedtemaet – digitalisering.

Digitale produkter, i en eller annen form, ble vist på nesten alle stander. Både utstillere og besøkende så digitale løsninger og prosesser, nye forretningsmodeller og produktsikkerhet som den viktigste utviklingen i sin sektor.

Nye produkter og 360 film

Basert på undersøkelser blant de besøkende, sier 94 prosent at det viktigste målet med å delta på iba, er å ”samle inn informasjon om nye produkter”.

En av underholdningstrekkplastrene på årets messe var ”Virtual Bakery”, hvor man kunne virtuelt besøke kjente bakerier i Hellas, USA, Østerrike, Tyskland og Island med VR briller og se filmer filmet i 360 grader.

Det var lange køer for å få med opplevelsen og til sammen 1776 personer fikk med seg ”bakeri-omvisningen”.

Mange var interessert i konkurranser

Dessuten konkurranser; VM i baking, hvor Norge fikk en fantastisk 3. plass, Tysk mesterskap i baking og VM for unge konditorer, hvor Norge gjorde god figur med en 5. plass. Hele 86 prosent av de besøkende sa at konkurransene var høydepunket under messen.

I undersøkelsen svarte de besøkende at de har troen på næringen i fremtiden. Sju av ti iba-besøkende svarte at den økonomiske situasjonen i bransjen ville bli bedre eller forbli like god som i dag.

Neste iba-messe er allerede satt:
28. oktober 2021, på samme sted i München. Book nå!