Kolonihagen, som blant annet inkluderer Kolonihagen Bakeri, var vinner av Matprisen i 2023. Her tar baker Marius Lysø ut ferdigstekt hirsebrød av ovnen hos Kolonihagen Bakeri.

Hvem bør nomineres til Matprisen? 

Matprisen skal deles ut for ellevte gang. Nå ønsker Matprisen din hjelp til å finne gode kandidater fra hele landet til årets prisutdeling.

Hvert år samles Matprisens fagjury for å vurdere personer og virksomheter som har skilt seg ut positivt med kreativitet og nyskaping for at maten vi spiser er mer miljø- og naturvennlig. Til den jobben behøver de tips for å finne alle dem som fortjener ros og oppmerksomhet.

– Det er lite vi er mer avhengig av enn maten vi spiser og den naturen maten vår kommer fra. Trusselen om økologisk kollaps og en verden som ikke kan brødfø oss, gjør det desto viktigere å løfte dem som faktisk gjør sitt for å gjøre landbruket og de andre delene av verdikjeden bærekraftig, sier juryleder Trond I. Qvale.

Matprisen arrangeres av Debio med støtte fra aktører fra matbransjen og avholdes hvert år i november. Til denne prisutdelingen nomineres tre kandidater til kategoriene som skal gjenspeile de ulike leddene i verdikjedene for maten vi spiser. Matprisen har siden 2019 hatt æren av å finne en verdig mottaker til KokkeKarlas stipend. Dette stipendet går til en ung, kvinnelig kokk som bidrar til å styrke rekrutteringen til yrket og som fremmer bærekraftige måltider og norsk matkultur.

Massiv respons fra publikum

Juryen har ansvaret for å velge ut stipendmottaker, nominerte og vinnere, men de trenger innspill på gode kandidater. Alle oppfordres til å foreslå noen som fortjener oppmerksomheten, enten det er seg, venner eller noen de ser opp til. 

Forslagene sender man digitalt i eget skjema innen 19. april.

Juryens sekretariat bistår med å samle inn informasjon om kandidatene som blir foreslått av publikum.

– Juryen har hatt stor glede av alle innspillene vi fikk. I fjor mottok vi over 180 forslag. Vi håper folk benytter muligheten til å anbefale folk de kjenner som fortjener heder eller at de foreslår seg selv om de er en aktuell kandidat, sier jurylederen.

Årets priser

Prisen Årets produsent blir fra og med i år delt opp i to egne priser, en for råvareprodusenter og en for foredlere for å kunne romme det store spekteret av dyktige aktører i landet. Det vil si at man kan bli nominert til ni ulike priser:

  • Matprisen
  • Årets utfordring
  • Årets råvareprodusent
  • Årets produsent
  • Debioprisen
  • Årets kjøkken
  • Årets storkjøkken
  • Årets salgskanal
  • Årets formidler

Kandidatene blir vurdert ut fra spesifikke kriterier for den enkelte prisen, men alle kretser rundt økologi, bærekraftig matproduksjon, modige meninger og evne til å påvirke matsystemet i en mer naturvennlig retning. Alle priskriteriene finnes på matprisen.no.

Alle priskategoriene har tre nominerte unntatt Årets utfordring som gis til en aktør som gjør mye bra, men har et stort forbedringspotensial, og som med små grep kan utgjøre en stor forskjell mot et mer bærekraftig matsystem og forbruk. Med denne prisen ønsker juryen å sette lys på et aktuelt tema, og gi mottakeren en vennlig oppfordring til å handle mer bærekraftig.

De nominerte vil bli annonsert i løpet av høsten, og vinnerne blir kåret under prisutdelingen i Oslo 11. november.

Dette er juryen

juryen sitter en god sammensatt gruppe med solid kompetanse innen de ulike aspektene av verdikjedene for norsk mat og drikke. Årets juryleder er Trond I. Qvale, som til daglig er bonde, farfar og samfunnsdebattant.

Med seg har han Arnt Steffensen (kokk og leder i Kost- og ernæringsforbundet), Eivind Haalien (kategorisjef lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen), Ingri R. Guren (bonde på Kure Vestre), Johanna Petterson Utvær (kokk og tidligere mottaker av KokkeKarlas stipend), Jonathan Kolbu (kokk og drifter av flere personalrestauranter i 4Service), Mikael Svensson (kokk og driver av Kontrast, Avalon og b.culture) og Selje Lyngset (sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb).

Denne juryen kan mye om norsk matproduksjon, men de kjenner ikke til alt som rører seg. Derfor kan du spille inn deg selv eller din gode venn. Kanskje er det ditt forslag de velger.

Powered by Labrador CMS