Camilla Røsjø ønsket velkommen til kick-off for Nofimas strategiske forskningsprogram.

Hva spiser vi om 30 år?

Dette og målsetningen om å ta norsk mat til nye høyder, skal Nofima forske på i sine strategiske forskningsprogram de neste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

De største utfordringene vi står ovenfor i fremtidene matproduksjon, er matsikkerhet.

Det er Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter som finansierer de fire strategiske programmene og summen som er tildelt i perioden 2017-2020, er på 300 millioner kroner.

– De største utfordringene vi står ovenfor i fremtidene matproduksjon, er matsikkerhet. Vi må klare å produsere nok trygg og sunn mat. Dette vil påvirkes av populasjonsvekst, klimaspørsmål og hvordan vi forvalter ressursene våre, sa Camila Røsjø, divisjonsdirektør for divisjon Mat i Nofima, på kick-off for programmene.

Vi blir flere og trenger tryggere matproduksjon

Røsjø fortalte videre at i 2050 vil vi være om lag 9 milliarder mennesker og 60 prosent av oss vil bo i byer, så fokuset på trygg matproduksjon og ressursutnyttelse i matindustrien må få stor plass fremover.

– Det er det Nofima skal forske på i disse strategiske programmene de neste fire årene. Vi ser at fokus i Europa er forbrukerorientert og vi ønsker å øke forbrukerinvolveringen og utvikle mer fleksible, dynamiske og bærekraftige systemer, sa Røsjø.

Skal ta matproduksjonen et skritt videre

Nofima skal i disse fire programmene sette høye mål for for å ta norsk matproduksjon et langt skritt videre med henblikk på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet.

Programmene er i denne perioden kuttet ned til fire fra tidligere ti programmer. De fire skal være bredere enn tidligere og de skal representere helheten i det man mener det er behov for i norsk matforskning.

– Målet med å tildele disse midlene er å bidra til at norsk jordbrukssektor er i front og utvikler seg, sier leder i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), Anne Kathrine Fossum.

– Vi skal hele tiden spørre oss selv om forskningen er relevant, om næringslivet er interessert, blir forskningen synliggjort, ser vi utvikling og posisjonering og til sist representerer forskningen helheten, fortale Fossum de mange tilhørerene hos Nofima på Ås.

Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og leder av det strategiske forskningsprogrammet FOODSMaCK.
Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og leder av det strategiske forskningsprogrammet FOODSMaCK.

Programmene

De fire programmene er ledet av drevne forskere i Nofima systemet og de skal representere bredden av Nofimas spisskompetanse på matforskning.

De fire programmene er:

1: InnoFood

Innovasjonsverktøy og metoder for for bærekraftig verdiskaping i norsk matnæring.

2: FoodSmaCK

Spektroskopi, datamodellering og forbrukerkunnskap.

3: Sunn mat

Målet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.

4: FoodMicro-Pack

Skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.

 

Les mer om programmene her! 

Powered by Labrador CMS