– Dette er en revolusjon innen skadedyrbekjempelse. Vi går fra jevnlige inspeksjoner av åtestasjoner til overvåking og fangst av gnagere 24 timer i timer i døgnet, sier Erik Thomas Gjølme, produktsjef for skadedyr i Anticimex Norge.

Bedriften satser nå for fullt på SMART-fellene sine, en teknologi de er alene om her landet. Målgrupper er i første omgang næringsmiddelindustri, prosessindustri, lagerdrift og annen storskaladrift. Tjenesten vil også være aktuell for dagligvare- og det såkalte horeca-markedet (hotell/restaurant/café), skriver Anticimex i pressemeldingen.

Slik virker det

Feller og sensorer i lokalene er knyttet sammen i et trådløst nettverk. Systemet blir dermed ikke satt ut på grunn av linjefeil mellom to feller. De nye SMART-fellene er en slankere og forbedret utgave av WiseBox-fellene. De er utstyrt med en bit tørket lever som åte. For å nå den, må gnageren utløse to sensorer som sørger for at den blir drept momentant av en kraftig slagfelle. Fellen gir så beskjed via SMS om fangst.

I næringsmiddelindustrien skal skadedyrbekjempelse være giftfri på grunn av faren for spredning.
– Forsøkene i Tyskland har vist at det er en hundre prosent effektiv avlivingsmetode, sier Gjølme.
– Den nye skadedyrkontrollen av gnagere er ikke bare høyteknologisk, men også miljøvennlig. Det brukes ingen gift i denne måten å kontrollere gnagere på, sier Erik Thomas Gjølme.