Øystein Halvorsen og Bakehuset trenger mer plass i Trondheim.
Øystein Halvorsen og Bakehuset trenger mer plass i Trondheim.

– Høye priser merkes godt

– Med 11 relativt store bakerier er vi naturlig nok en betydelig energi-bruker, sier Øystein Halvorsen i Bakehuset. – Vi bruker cirka 100 000 kWh i måneden, forteller Ole John Berntsen i Naustdal Dampbakeri.

Publisert

Vi har for eksempel mange tusen kvadratmeter med tak som kan være egnet for solenergi hvis effekten forsvarer investeringen.

Både Naustdal Dampbakeri og Bakehuset er storforbrukere av strøm og når regningen eventuelt dobler eller tre-dobler seg sier det seg selv at dette er en situasjon som skaper utfordringer for begge.

– Vi ønsker ikke eksplisitt å oppgi energiforbruket, men med 11 relativt store bakerier er vi naturlig nok en betydelig energi-bruker, sier Øystein Halvorsen i Bakehuset.

Halvorsen har heller ikke eksakte tall over energikostnadene slik situasjonen er nå. Han sier situasjonen i år er ganske uvanlig:

Meget stor avstand

– Energikostnaden de ti første månedene i 2020 var ca. 40 prosent lavere enn for samme periode i 2019, mens kostnaden i 2021 er enda høyere enn i 2019, rundt 25-30 prosent. Avstanden til prisnivået i fjor blir dermed meget stor, sier Halvorsen.

– Hva slags strømavtale har dere?

Varmegjenvinning

– Vi har hatt ulike former for strømavtale, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva som er gjeldende i dag, sier han og forteller at de jobber løpende med energiøkonomiseringstiltak.

– Det går på varmegjenvinning fra ovner og maskiner til isolering av rør for å hindre varmetap fra rør, kjølerom og fryserom. Vi har investert i Led-lys. I tillegg handler det om riktige oppstartstider på ovner og annet utstyr. Supplerende energikilder vurderes også. Vi har for eksempel mange tusen kvadratmeter med tak som kan være egnet for solenergi hvis effekten forsvarer investeringen, sier Bakehuset-sjefen.

Han sier det er ingen tvil om at energi-prisene i 2021 vil påvirke regnskapet negativt.

Ole John Berntsen i Naustdal Dampbakeri Berntsen sier de økte kostnadene foreløpig ikke får store konsekvenser for bedriftens økonomi.
Ole John Berntsen i Naustdal Dampbakeri Berntsen sier de økte kostnadene foreløpig ikke får store konsekvenser for bedriftens økonomi.

Ganske likt 2019

Ole John Berntsen i Naustdal Dampbakeri forteller at kostnadene nå er ganske høye i forhold til hva situasjonen var i fjor, men i forhold til 2019 er ikke situasjonen dramatisk.

– Vi har en spotavtale med sikring. Det gir oss en litt mer stabil strømpris, sier Berntsen.

Han forteller at de er i ferd med å utvide og i nybygget skal de bruke overskuddsvarme fra kjøl og frys til å forvarme tappevann:

– Vi kommer også til å se på muligheter for å justere effektleddet ved bruk av batteriaggregat eller solceller. Dette vil ikke gjøre noe med strømforbruket, men mye av kostnadene våre kommer av høy effektpris, og denne håper vi å få ned, sier Berntsen som sier de økte kostnadene foreløpig ikke får store konsekvenser for bedriftens økonomi.

Powered by Labrador CMS