Avtalen sikrer forutsigbarhet for landslaget og skal bidra til å styrke identitet, rekruttering og omdømmet for bransjen gjennom flere ulike tiltak.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre landslagene mer synlig i forbrukerbildet, ved å bidra med den kunnskapen vi har fra råvare- og markedssiden, sier salg- og markedsdirektør Jan Erik Eikeland.

Daglig leder i BKLF Gunnar Bakke er svært fornøyd med sponsoravtalen.

– Det har vært viktig å få til en langsiktig og gunstig sponsoravtale som sikrer Baker- og Konditorlandslaget (BKL) et trygt økonomisk fundament slik at landslaget kan sette enda høyere ambisjoner i de internasjonale konkurransene. Avtalen BKL har inngått med Norgesmøllene er derfor et svært attraktivt bidrag for å nå dette målet, sier Bakke.