80 kilo brød har blitt til nesten 3000 flasker øl, rapporterer Nordic Choice Hotels.

Ølet, som har fått navnet No Crumbs Left, er brygget på Klackabacken Brewery i Kristianstad og vil være tilgjengelig på utvalgte Nordic Choice-hoteller. Direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels, Cathrine Dehli, forteller at kjeden jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger for å kutte matsvinn.

— Når vi nå brygger øl på brødrester er det ett av flere tiltak for å redusere matsvinnet. Dette vil også bidra til å nå målet om 20 prosent reduksjon i matavfall innen 2020, sier hun.

Prosjektet er et pilotprosjekt der fire hoteller i Skåne har bidratt med totalt 80 kilo tørkede brødrester. Dette har generert cirka 1000 liter øl.

— Matsvinn er et stort problem i hele hotellbransjen. Produksjon av krutonger er en vanlig måte å benytte seg av brødrester på. Men det er en grense for hvor mye krutonger et hotell kan servere. Vi håper at vi på sikt at vil vi kunne skalere pilotprosjektet slik at ikke en eneste brødsmule går i søpla, avslutter Cathrine Dehli.