– Vi har gjort vedtak om utbedring av orden og renhold over et par år. Det har vært bra innimellom, men vi fant sist å måtte trappe opp virkemidlet til virksomhetskarantene – stenging, sier Hans Kristian Gaarder i Mattilsynet til avisen Driva.
MPs heimebakeri er godt kjent på Nordmøre, og har blant annet faste dager med utsalg på torget i Kristiansund.

Klarer Haugen insepeksjonen 24.september, så kan han åpne dørene igjen. Men sykdom ser ut til å kunne forlenge hele stengningsperioden.
– På grunn av sjukdom kan det nok hende bakeriet blir stengt utover fristen, sier Haugen til Driva.

Haugen sier han på grunn av en tids sykdom og sykehusophold ikke har hatt mulighet til å følge godt nok opp i bedriften. Han plages av nyrestein og må nå vente i 12 uker for å få den fjernet.
– I den tiden må jeg unngå tunge løft, derfor blir nok bakeriet stengt i den perioden, sier Martinus Peder Haugen til Driva.