Kampanjen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norske Felleskjøp og Opplysningskontoret for brød og korn. Hovedmålet er å vise fram hvor i Norge det produseres korn, mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen.

Norges Bondelag vil vise at de bølgende kornåkrene rundt oss ender opp som brød hos den lokale bakeren. Kampanjen startet så smått i fjor. I år er det over 30 «Her vokser det brød» bannere i kornåkre rundt om i landet. Banerne godt synlig langs veier og turstier under hele vekstsesongen.

Kampanjen starter i år på gården til Per Skorge, kornbonde og generalsekretær i Norges Bondelag. Noe av Skorges hvete fra Kirkeby gård i Maridalen vil males på Bjølsen Valsemølle og deretter brukes i Maridalsbrødet til Per Christian Samson, 5. generasjonsbaker hos W B Samson.

Bondeslaget og Felleskjøpet råder oss til dette:

– Har du allerede sett et Her vokser det brød skilt? Ta et bilde, del det og bruk #hervokserdetbrød