Det er en trend i sentrum at det går nedover hvis man ikke fornyer seg, sier Vidar Hjelle til Bygdanytt.

Hjelle har drevet Henry Helgesen café og conditori på Tårnplassen i i Bergen sentrum de siste ti årene, ved siden av andre utsalg og bakeri.

Passiv eier

– Jeg har vært en passiv eier som ikke har hatt så mye med drift og konsept å gjøre, sier Vidar Hjelle til Bygdanytt.

Salg og omsetning har vært i nedadgående retning de siste årene.

– Det ble mindre og mindre salg. Vi gikk 100.000 i underskudd i 2017. Hvis vi skulle snudd trenden, måtte vi hatt et helt nytt konsept inn der. Jeg har verken tid eller krefter til det.

Går bra rundt hjørnet

Men rett rundt hjørnet driver Hjelle et annet utsalg som er brandet som Hjelle Bakeri. Der går ting bra.

– Der har vi et annet konsept, hvor vi satser mer på brød og kaker. Der er det godt grunnlag for videre drift, fastslår han.