Både NHO og LO har tidligere i arbeidet med fagfornyelsen gitt uttrykk for at arbeidet med de nye læreplanene er for lite rettet mot arbeidslivets behov og at prosessen har hatt for høyt tempo.

Representanter fra læreplangruppene og faglig råd for de forskjellige fagene, har også gitt uttrykk for at deres innflytelse på det faglige innholdet blir for tynt.

Samarbeidet satt på prøve

Dermed har samarbeidet mellom partene fra arbeidslivet og Utdanningsdirektoratet gått på en smell. LO og NHO bestemte for en drøy uke siden at alt videre arbeid med læreplanene, skulle legges ned inntil videre.

NHO og LO ba Utdanningsdepartementet om et møte for å avklare situasjonen, men der ble partene sendt videre til Utdanningsdirektoratet, og noe nytt møte her er ennå ikke fastsatt.

For høyt tempo

Gunnar Bakke, direktør i BKLF, sitter som medlem i faglig råd for restaurant- og matfag, og synes tempoet på implementeringen av fagfornyelsen har gått for fort.

– Vi har lenge gitt uttrykk for at arbeidslivets behov må tas hensyn til i større grad, og vi synes fremdriftsplanen er for optimistisk. Vi har bedt om utsettelse av arbeidet, men vi har ikke mottatt positive svar. Vi ønsker tid til å kvalitetssikre de nye læreplanene for å være sikre på at fremtidens fagfolk har den kompetansen som arbeidslivet vil etterspørre i årene fremover.

– Læreplangruppene i våre fag har gjort en god jobb synes vi, men det legges for mange føringer fra Utdanningsdirektoratet og vi føler at vi ikke blir hørt på vesentlige faktorer i arbeidet, forteller Bakke.

Legger arbeidet i bero

 – Så nå er alt arbeid lagt ned?

– Ja, vi legger læreplanarbeidet i bero til representantene fra NHO og LO har fått møte Utdanningsdirektoratet, og diskutert retningen på veien videre.

– Kan dette bety at alt samarbeid om læreplaner strander og partene fra arbeidslivet ikke får innflytelse i det hele tatt?

– Nei, det vil ikke skje. Jeg er helt sikker på at vi skal finne en løsning sammen med Utdanningsdirektoratet, som er til beste for alle parter. Men det var viktig å gi en tydelig beskjed om at retningen det gikk i ikke er bærekraftig for fremtidens arbeidsliv. Vi må sikre at de som velger yrkesfag i fremtiden har relevante utdannelser som arbeidslivet etterspør, ellers mister det hensikt å fornye fagene, sier Bakke.