Dame med lyst hår i lys blå dressjakke og hvit skjorte.
Karen Huffman, administrerende direktør i Lantmännen Cerealia Norge gleder seg over validerte klimamål og at produksjonen i Moss allerede er CO2-nøytral.

Har fått validert sine klimamål 
– Moss er allerede CO2-nøytral

Klimamålene som Lantmännen Cerealia har satt, er i tråd med det som kreves for å begrense global oppvarming i tråd med målene i Parisavtalen. Det er validert av Science Based Targets-initiativet og produksjonen i Moss er allereie CO2-nøytral.

– Vårt tilbud er avhengig av bærekraftige og sunne gårder og gode norske avlinger. Det er derfor en integrert del av vår virksomhet å kontinuerlig søke å redusere vår klimapåvirkning. Vi er glade for å være en del av SBTi (Science Based Targets-initiativet), da det gir alle aktører i bransjen en felles referanseramme og målsetting. Som en del av Lantmännen har vi lenge jobbet for å redusere CO2-avtrykket vårt. I Norge har vi nå en CO2-nøytral produksjon i Moss, sier Karen Huffman, administrerende direktør i Lantmännen Cerealia Norge.

Lantmännen Cerealia forplikter seg til å redusere Scope 1- og 2-utslippene med 42 % innen 2030 fra basisåret 2021. I samme tidsperiode skal utslippene fra spesifikke kategorier i Scope 3 reduseres med 25 prosent. I tillegg har Lantmännen Cerealia også fått godkjent FLAG-målet, som er et mål knyttet til landbaserte utslippsreduksjoner og -opptak. Målet er å redusere landbaserte CO2utslipp med 30,3 % fra basisåret 2021.

– I produksjon av mat utgjør CO2-utslipp knyttet til arealbruk en betydelig del. Landbruksleddet er derfor sentralt både for å sikre næringsrik mat og for å takle klimautfordringene i dagens verden. Som en del av Lantmännen har vi en unik posisjon og mulighet til å gjøre en forskjell for hele verdikjeden, sier Linnea Heiskala, bærekraftsjef i Lantmännen Cerealia.

– Lantmännen driver utviklingen av framtidens jordbruk, og vi utvikler for tiden måter å takle klimapåvirkningen i dyrking av korn. For eksempel jobber vi sammen med Yara for å introdusere en fossilfri gjødsel på markedet. Det er avgjørende å sikre at det er økonomiske insentiver for den enkelte norske bonde til å ta i bruk de nye metodene og løsningene som er nødvendige for å oppnå klimamålsetningene, sier Karen Huffman.

– Enkeltselskapers klimamål er flotte, men reell forskjell oppnås kun ved å ha et bredere perspektiv og å jobbe i partnerskap i hele verdikjeden. Vi er derfor glade for at flere bedrifter støtter opp om SBTi slik at hele bransjen har en felles referanseramme, sier Linnea Heiskala.

Powered by Labrador CMS