Halvorsen Conditori, en institusjon i Oslo beliggende vis a vis Stortinget, ble i 2014 stengt ned i forbindelse med oppgraderingen av Stortinget, som eier bygget konditoriet ligger i. Nå er lokalene klare for konditordrift på ny.

Budsjettsmell

Byggeprosjektet som skulle koste 1,1 milliarder gikk på en skikkelig budsjettsmell. Sluttsummen endte tilslutt på om lag 2,3 milliarder kroner og har medført en stortingspresident og en stortingsdirektørs avgang.

Lokalene hvor Halvorsens Conditori holder til er pusset opp til original 1881-stand og det er blant annet bevart et takmaleri, som alene fikk en restaureringskostnad på 4,6 millioner kroner.

Åpner til sommeren

Halvorsens Conditori åpnet for første gang dørene i 1881. I 1986 overtok konditormester Georg Franz Duller, som drev frem til det ble stengt. I februar 2016 døde Duller og hans arvinger solgte leiekontrakten videre. Det er ikke kjent hvem som har overtatt kontrakten. Men kontrakten med Stortinget er klar på at det må drives konditori i lokalene. Etter flere utsettelser av byggeprosjektet er bygningene nå klare og det er forventet åpning sommeren 2019.