Endringen skjer fra nyttår og åtte årsverk berøres ved avdelingen på Dombås. Utstyret som er i bakeriet vil bli brukt videre i andre Goman-bakerier. Bygget skal legges ut for salg.

Gomanbakeriene kjøpte det som var Dombås bakeri i 2013. Da hadde bakeriet 15 ansatte.

– Vi har i dag ingen ledige stillinger for de åtte ansatte i de øvrige Gomanbakeriene, men vi antar at en fremtidig mulig ledig stilling kan bli tilbudt en av de ansatte. Goman vil kontakte andre konkurrerende bakerier i området, samt bruke sitt nettverk i Gudbrandsdalen for å prøve å bidra til at de ansatte kan få ny stilling i et annen bedrift, forteller Torgeir Sveine til lokalavisen Vigga.