Goman får best resultat

Av de tre dominerende bakeriene som selger produkter via dagligvare, er det Goman som får best resultat.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har mange anlegg og dette er en dyr måte å produsere bakervarer på, men det er slik vi gjør det for at ferskheten skal være maksimal.

Disse tre aktørene Bakehuset, Mesterbakeren og Goman Bakeriene omsetter for til sammen rett over 3,4 milliarder kroner av en total omsetning i segmentet på om lag 10,9 milliarder.

Omsetningsvinneren i 2015 er nok en gang Bakehuset, med i underkant av 1,4 milliarder kroner. Goman Bakeriene er best på å tjene penger;   de omsetter i 2015 for 990 millioner kroner, en øking på om lag 155 millioner fra 2014. Goman har 380 millioner kroner lavere omsetning enn Bakehuset i 2015, men nesten det dobbelte av resultatet – 104,4 millioner mot Bakehusets 54 millioner kroner.

Mesterbakeren omsetter for rett under 1,1 milliarder kroner i 2015 og får et resultat på 54 millioner kroner, også betydelig lavere enn Goman bakeriene.

 

Verdifordeling

– Hvordan får Goman Bakeriene så gode resultat?

– Vi arbeider etter tre kjernepunkter; Stort fokus på god drift, nært samarbeid med Coop Norge Handel/butikkene og en fornuftig verdifordeling, sier Torgeir Sveine, administrerende direktør i Coop Norge Industri.

– Utstyret er fornuftig, så den tekniske delen er på plass. Vi har investert penger over tid, og vi ser nå en effekt av denne investeringen. Vi har et nært samarbeid med Coop Norge Handel/butikkene om hvilke varer som skal i hyllene. Vi jobber godt med produktutvikling som er tilpasset markedet. Så legger vi stor vekt på en fornuftig verdifordeling, både Goman og butikkene skal tjene penger. Slik skaper vi et godt resultat i Goman Bakeriene.

– Er dere fornøyd med resultat og omsetning?

– Vi er aldri helt fornøyd og vi jobber hardt for å gjøre det enda bedre, hele tiden. Men det er fint at vi klarer å skape gode resultater likevel, våre 5-600 ansatte gjør en kjempejobb. Vi ser også en annen faktor som vil skape vekst i systemet, nemlig innlemmelsen av ICA. Dette skjedde på tampen av 2015 og vil få full effekt i regnskapsåret 2016, så vi vil komme til å se en videre vekst i Goman systemet, sier Sveine.

 

Bakehuset er størst

– Bakehuset er omsetnings-vinner nok en gang. Er dere fornøyd med omsetning og resultat?

– Til tross for en utfordrende markedsutvikling på brød- og bakervarer også i 2015, har vi hatt en god topplinjevekst. Dette skyldes i hovedsak vår satsing på «Fremsnakking» i media, lansering av små brød og generell markedsvekst hos våre kunder. Resultatet må sees i lys av at vi har investert mye i forbrukerkommunikasjon som skal bidra til å snu en negativ volumutvikling på sikt, sier Øystein Halvorsen, administrerende direktør i Bakehuset.

 

– I forhold til resultat, er det mulig å gjøre det enda bedre enn i dag?

– Mange bakerier gjør det godt og har gode resultatmarginer. Bakehuset jobber løpende for å forbedre sitt resultat, dels gjennom fokus på kostnadsbruk, og dels gjennom produktutvikling og markedstiltak. Vi har akkurat lansert et nytt småvaresortiment som vi har tro på skal gi oss et løft fremover.

 

– Det er vekst i omsetning, vil denne veksten fortsette?

– Vi forventer fortsatt vekst, men ikke i like sterk grad. Det er begrenset med markedsmuligheter utenfor dagens kundeportefølje, så vårt hovedfokus vil være å bidra til vekst hos eksisterende kunder, sier Halvorsen

 

Mesterbakeren vokser med kunden

2015 var et godt år for Mesterbakeren, de er det nest største bakeriet i Norge omsetningsmessig og selger bakervarer for over 1 milliard kroner.

 

– Omsetning fra 2014 til 2015 er cirka lik, men resultatet har nesten doblet seg, hva skjedde?

– I 2014 hadde vi innkjøring på nye anlegg, som forventet førte til et svakere resultat. Anleggene var på plass og i normal drift til regnskapsåret 2015, og da ble resultatet bedre. Ellers har vi jobbet godt med tilpassning av kostnader, sier Thormod Bjerke, administrerende direktør i Mesterbakeren.

 

– Dere øker omsetningen noe, skal Mesterbakeren vokse videre?

– Vi skal vokse, men rolig. Når Rema 1000 vokser, så vokser vi etter. Brødsalget er stabilt, men vi ser litt vekst på andre bakervarer. Vi forventer at 2016 blir som 2015, med en liten vekst.

 

– Er det mulig å skape et enda bedre resultat enn i dag?

– Vi har mange anlegg og dette er en dyr måte å produsere bakervarer på, men det er slik vi gjør det for at ferskheten skal være maksimal. Vi fokuserer hele tiden på å være så kostnadseffektive som mulig og det skal vi fortsette med, sier Bjerke.

Powered by Labrador CMS