BKLF har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer, blant annet for å avdekke omsetningsfall og faste kostnader. De som svarte hadde i gjennomsnitt mistet 50 % av sin omsetning. De månedlige faste kostnader er i gjennomsnitt på 680 000 kroner.

Nødvendig tiltak

– Å få en del av de faste kostnadene dekket direkte er et helt nødvendig tiltak. I så måte er den nye krisepakken et godt støttetiltak og vil bidra til at bedriftene får dekket en betydelig andel av de faste kostnadene. Den er også en ubyråkratisk og effektiv ordning. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer på krisepakken, selv om også flere har påpekt svakheter.

– Det vil selvfølgelig være svakheter med ordningen siden det har gått fort i svingene. Ordningen skiller blant annet mellom de som har fått pålegg om å stenge og de som har mistet omsetningen eller har mistet omsetningen som en følge av koronasituasjonen. Det er skuffende. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra bransjen om svakheter, slik at vi kan ta dette videre gjennom NHO-systemet, sier Bakke.

Ikke løsningen på alt

– Nå er det viktig at bedriftene bruker denne ordningen så godt som mulig for å unngå at man må stenge ned hele virksomheten og slik holde liv i bedriften til krisen er over. Ordningen blir tilgjengelig via en nettportal som skal være i drift etter påske.

– Dette er imidlertid ikke løsningen på alt. Det stilles fortsatt store krav til både ansatte og arbeidsgivere for klare dette, men jeg håper og tror at den nye krisepakken er til god hjelp, sier Bakke.