Lantmännen Unibake-konsernet har forpliktet seg til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn - i tett samarbeid med kunder og leverandører.

Godkjent vei mot nullutslipp

Lantmännen Unibake-konsernet har definert tydelige vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Paris-avtalen. Disse er nå godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi) og skal ta bedriften mot netto nullutslipp innen 2050.

Publisert Sist oppdatert

Vi gleder oss over å være blant selskapene som sitter i førersetet i omstillingen mot nullutslipp.

SBTi-godkjenningen av bakeriets klimamål innebærer at Lantmännen Unibake-konsernet har forpliktet seg til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn – i tett samarbeid med kunder og leverandører. Samtidig gjør den Lantmännen Unibake til et av de første industrielle bakeriene i Europa med validerte utslippsmål basert på klimavitenskap.

Science Based Targets Initiative (SBTi) bistår bedrifter med å sette vitenskapsbaserte utslippsmål og promoterer effektive tiltak for å nå målene. Initiativet er et samarbeid mellom FNs Global Compact, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute, og WWF Verdens Naturfond.

– Vi gleder oss over å være blant selskapene som sitter i førersetet i omstillingen mot nullutslipp. Godkjenningen av målene er en milepæl på veien mot en mer bærekraftig fremtid også for Lantmännen Unibake Norge. Våre kunder kan ha tillit til at vi er en solid bærekraftspartner som jobber dedikert for å minimere klimaavtrykket og bidrar til at de igjen kan redusere sine egne utslipp, sier administrerende direktør Thomas Bjarkholm.

Administrerende direktør Thomas Bjarkholm i Lantmännen Unibake.
Administrerende direktør Thomas Bjarkholm i Lantmännen Unibake.

Kutter utslipp i hele verdikjeden

Det er klimagassutslipp i hele verdikjeden – helt fra kornet dyrkes til brødet bakes og transporteres, og til slutt konsumeres. Lantmännen Unibake jobber tett med leverandører for å iverksette tiltak som gir produkter med så lavt klimaavtrykk som mulig. Dette er utslipp selskapet selv kan kontrollere, også kalt scope 3.

Per nå har mer enn 20 prosent av konsernets leverandører søkt SBTi om godkjenning av klimamålene sine. Målet er at minst syv av 10 leverandører skal være tilsluttet bransjestandarden i løpet av fire år.

På veien mot nullutslipp har Lantmännen Unibake satt seg som mål å halvere utslippene fra egne bakerier innen 2030. Dette er utslipp selskapet selv kan kontrollere, også kalt scope 1 og 2.

Aina Hagen, markeds- og innovasjonsdirektør i Lantmännen Unibake.
Aina Hagen, markeds- og innovasjonsdirektør i Lantmännen Unibake.

Bærekraft høyt på agendaen i Norge

I Norge har Lantmännen Unibake lenge hatt høye ambisjoner for bærekraftsarbeidet.

– Vi gjør det vi kan for kun å bruke nødvendig plast, ha minst mulig matsvinn, minimere klimagassutslipp og alltid tilby sunnere alternativer, sier Aina Hagen, markeds- og innovasjonsdirektør med ansvar for bærekraft.

Hun understreker at arbeid med bærekraft ikke er et prosjekt med en start og en slutt, men et kontinuerlig arbeid, der alle ansatte har et ansvar.

– Vi er stolte av at vi i perioden 2018-2022 kuttet 28 prosent plast og gikk over til å bruke resirkulerbar plast. Vi har økt andelen norske råvarer og andel lokalproduserte bakevarer, samt mer enn doblet antall nøkkelhullsprodukter siden 2019. I tillegg jobber vi kontinuerlig med optimalisering av produksjon og planlegging for å halvere matsvinn innen 2030, avslutter hun.

Lantmännen Unibakes forpliktelser

Innen 2027

  • 72% av leverandører innen varer og tjenester, transport og distribusjon og forretningsreiser skal ha vitenskapsbaserte mål

Innen 2030

  • Redusere scope 1 og 2 klimagassutslipp med 50% fra baseline 2019
  • Redusere scope 3 klimagassutslipp med 30% fra baseline 2019

Innen 2050

  • Nå nullutslipp av klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden
  • Redusere scope 1 og 2-klimagassutslipp med 90% fra baseline 2019
  • Redusere scope 3-klimagassutslipp med 90% fra baseline 2019
Powered by Labrador CMS