Kim Åge Larsen startet Larsens Bakeri på Borhaug i Vest-Agder i 1995. De siste årene har bakeriet hans hatt en spesielt god økning i salget.

— Det har i grunn bare økt og økt de siste årene, og de to siste årene har vært ekstremt gode, sier han.

Larsen forteller om en omsetningsvekst på mellom 15 og 20 % i året siden 2015. I 2016 omsatte Larsens Bakeri for rundt 7 millioner kroner, og han regner med at omsetningen var minst like høy i 2017.

— Jeg har fått flere leveranser til flere dagligvarebutikker, blant annet fordi en del andre bakerier i området her har blitt lagt ned, forteller Larsen.

Kundenes makt

Per i dag leverer han til 13 av Norgesgruppens og Coops butikker i Farsund og nabokommunene. I dette området er mange vant til å spise såkalt grisla brød, og det er en fordel for Larsen.

— Før jeg startet for meg selv, jobbet jeg nemlig for et bakeri som produserte mye grisla brød, og der lærte jeg meg alt om grisling. Det kreves en del manuelt arbeid for å lage disse brødene, for de skal både snittes og flamberes på begge sider. Derfor egner ikke produksjon av grisla brød seg for de store bakeriene til Norgesgruppen og Coop, forklarer Larsen.

Da Coop en gang sa opp avtalen med Larsen og kundene i området ikke lenger fikk kjøpt grisla brød i butikken, resulterte det i høylytte protester. Dermed fikk Larsen leveransen tilbake etter kort tid.

— Som leverandør til dagligvarebransjen har du veldig lite du skulle ha sagt. Men heldigvis er det kundene som til syvende og sist bestemmer, og de må bare fortsette å bruke makten sin, sier han.

Nye produkter

Larsen beskriver dagligvarebransjen som beintøff, og sier han derfor er veldig glad for at det går så bra som det går med ham.

— Jeg hører jo mange sier det stikk motsatte. Jeg har vært heldig og har opplevd økt etterspørsel og økt salg de siste årene. Det har blant annet kommet av at flere bakerier i området er blitt lagt ned, men også en del nysatsing. Jeg har blant annet investert i en steinovn, og det siste halvannet året har jeg hatt en fransk baker her. Han har utviklet en del nye brødtyper som har blitt veldig populære, forteller han.

— Hvordan ser fremtiden ut for Larsens Bakeri?

— Akkurat nå ser den veldig lovende ut, og jeg håper jo at veksten vil fortsette. Men man vet aldri, for plutselig kan man miste noen butikker også.