Årets bransjedager ble avsluttet med BKLF Landsmøte og fagkonferanse på Scandic Vulkan.

Fagkonferansen bød på mange innholdsrike foredrag og en paneldebatt om rekruttering og faglig standard på svenneprøver.

Bakke konkluderer med at mulighetene for bransjen fremover er meget gode.

– Fagkonferansen bød på tre viktige punkt. Nemlig at vi i bransjen må snakke mer sammen, at det er viktig å øke yrkesstoltheten i bransjen vår og at nivået på utdanningen, og dermed svenneprøvene, må heves. Mulighetene er mange og gode fremover, forteller Gunnar Bakke til Bakeri.net.

Dagen avsluttes med middag og sosialt samvær.