Undersøkelsen viser at det mest sannsynlig er fruktan som skaper trøbbel i tarmen. Dermed kan gluten mest sannsynlig frikjennes.

– Vi har gjennomført en studie hvor deltagerne, alle på glutenfri diett og mistanke om at de reagerer på gluten og cøliaki er avkreftet, har fått tre forskjellige müslibarer. En med tilsatt gluten, en med tilsatt fruktan og en uten noen av delene (placebo), sier forsker og klinisk ernæringsfysiolog, Gry Irene Skodje, som har hatt det praktiske ansvaret for studien som en del av sitt doktorgradsarbeid.

 Fruktan gir mer symptomer

Data fra den 3-årige studien er analysert og forskerne tror ikke det er gluten som skaper magevondt for mennesker med sensitiv tarm.

– Konklusjonen er todelt. Det viste seg at det ikke var noen forskjell i symptomer mellom gluten og placebo, men at det var betydelig mer symptomer når de spiste fruktanbaren. Det er de samme symptomene som man tidligere har trodd har vært utløst av gluten, forteller Skodje.

Konklusjonen må kvalitetssikres

– Er det nå bekreftet at gluten ikke er synderen?

– Basert på resultater fra studien, som har en meget solid design, så kan det se slik ut. Mange studier har undersøkt effekten av gluten, men vi har i tillegg studert effekten av fruktaner, det er ikke gjort tidligere, sier Skodje. Flere forskere må komme frem til samme konklusjon for at resultatene i vår studie skal bli bekreftet. Resultatene våre må vise seg reproduserbare. Det er slik forskning kvalitetssikres.

Studien

Studien ble utført på 59 personer som gikk på en selvpålagt glutenfri diett, og som hadde fått cøliaki ekskludert som diagnose. Studien forgikk fra oktober 2014 til mai 2016 ved Oslo Universitetssykehus. Deltagerne fikk müslibarer som inneholdt gluten (5,7 g), fruktan (2,1 g) eller placebo i en tilfeldig rekkefølge.