Din Baker sine turer har lange tradisjoner og har også denne gangen fått god oppslutning. Turen er en kombinasjon av faglig innhold, sosiale arrangementer og tid til egen benyttelse. Deler av både lørdagen og søndagen er fylt med konferanse. Avreise er fredag med retur mandag.

– Vi har et helt fullt fly og har ikke et eneste sete ledig. Faktisk ble det så fullt til slutt at en av reiselederne fra Expertreiser måtte reise ned med et annet fly, sier en administrerende direktør i Din Baker, Vidar Skoglund, som gleder seg stort over den store interessen,

– Totalrekord for Din Baker er det ikke, men det er lenge siden vi har hatt så mange deltakere, så det er rekord i nyere tid.

 

– Hva er årsaken til den store interessen?
– Mange fra Bakergruppen, som har blitt en del av Din Baker, har meldt seg på. Faktisk vi har 45 førstereisende på denne turen. I tillegg har nesten alle de «gamle» medlemmene med. Jeg tror det bare er 4-5 medlemmer som ikke deltar. I tillegg ser vi et en god kombinasjon av faglig program og sosialt samvær er et godt trekkplaster. Vi jobber alle med mat og lever av matopplevelser. Derfor er det til stor inspirasjon og se andre land og kulturer sin mattradisjon og få gode matopplevelser vi kan ta med oss som inspirasjon.

– I tillegg har vi et faglig program både lørdag og søndag. Her vil vi fokusere på produktutvikling og innovasjon. Mesteparten dreier seg om hvordan vi skal bli enda flinkere til å videreutvikle oss og hvordan vi skal gjøre dette i kjeden. Og litt om hva vår PU-gruppe kan bidra med overfor hver enkelt av medlemmene. Som kjede har vi også behov for et medlemsmøte der vi kan gå gjennom saker, diskutere og få synspunkter. Det er ikke så ofte vi får muligheten til å samle alle beslutningstakerne. Dessuten har vi med oss mange leverandører, der vi også får presentasjoner fra noen av dem, sier Skoglund.