– Året 2015 har vært et år i forandring. Det vil fremgå av regnskapet. Det har vært vanskelig å beregne, sa Axel Brun ved innledningen til BKLF 67. landsmøte. På møtet var det delegater fra 22 av BKLFs 164 medlemsbedrifter.
– Vi har hatt stort fokus på kompetanse. Det er noe av det viktigste vi driver med. Vi er i ferd med å utvikle digitale lærebøker, nettkurs, landsdekkende opplæringskontor og vi har nye fagbøker på gang. Baker- og Konditorlandslagene har fått stor oppmerksomhet. Vi greier ikke finansiering av dette alene og det må vi komme tilbake til.

– Vi har jobbet mye med på få på plass et kalkulasjonssystem, men har ikke lyktes så langt. Vi har hatt matsvinn på dagsorden, vi har etablert bedriftsnettverket SAMBA, vi har jobbet med Mattilsynet og smilefjesordningen. Vi har satt kjøledisker på dagsorden igjen. Vi tar tatt Brødskalaen tilbake. Framsnakkingsprosjektet har krevd mye tid og ressurser. Vi har hatt mye jobb med konkurransene i faget, sa Brun i sin oppsummering for 2015 under landsmøtet.

Når det gjelder året vi er inne i sa Brun:

– 2016 vil by på en del utfordringer. Myndighetene har allerede nå vedtatt 40 prosent CO2-reduksjon innen 2030. Det vil få konsekvenser for oss. Brød ett av de mest miljøvennlige matvarene. Det går 35 brød på én kilo kjøtt. For å få disse målene må folk endre matvarer. En annen ting vi kan glede oss over er at yrkesfag nå får en langt kraftigere satsing. Faktisk en radikal endring. Ellers har vi fortsatt fokus å framsnakkingsprosjektet, brødskalaen og digital opplæring, sa blant annet Brun om året vi nå er inne i.

Regnskapet for BKLF viser en betydelig endring i tallene. Mens foreningen i 2014 hadde driftsinntekter på 3,7 millioner kroner, var driftsinntektene i 2015 på 8,4 millioner, vel en million mindre enn budsjettert. Samtidig som inntektene har økt, har også kostandene økt. Det er ingen overraskelse med en betydelig økt aktivitet i foreningen. Sum driftskostnader i 2015 endte på 9,5 millioner kroner, mot 4,5 i 2015. Budsjetterte driftskostnader i 2015 var på 8,6 millioner kroner.

Resultatet i 2015 ble et underskudd på 974 000 kroner. Det var budsjettert et overskudd på 1 247 000 kroner for 2015. Resultatet for 2014 var et underskudd på 700 000 kroner.

Landsmøtet hadde ingen kommentarer til hverken foreningens årsrapport eller regnskap. Det sittende styret fikk full velsignelse for utført arbeid i 2015 og ingen kommentarer med på veien i 2016, med unntak av Morten Samson som hadde innspill til foreningens måte å beregne kontingent på. Samson ba styret om å se på en beregningsmodell som ikke utelukkende gikk på lønn. President Axel Brun lovde å ta sakene videre.