Det er ennå tid til å komme med innspill til den nye læreplanen for Vg1 restaurant- og matfag. Den åpne høringsrunden avsluttes 1. mai før den formelle starter opp 1. juli.

Alle, både private og organisasjoner kan mene noe. Disse meningene tas med i det videre arbeidet i den formell runden, før endelig læreplan fastsettes. Det er altså et vesentlig poeng at bransjen formidler sitt syn om hvilken kompetanse en elev bør ha.

Les innholdet i læreplanen og legg inn dine kommentarer her.

For mye teori

Så langt i høringsrunden er den generelle kritikken fra matbransjene at læreplanen for Vg1 er for teoritung og akademisk.

– Faglig råd for restaurant- og matfag synes læreplanen som er presentert er for teoretisk. Den burde vært mer praktisk rettet. Vi er også kritiske til språket i læreplanen. Det er for akademisk, det er rett og slett vanskelig å forstå. Dette er, så langt jeg har hørt, gjennomgangstonen for alle yrkesfagene, sier Gunnar Bakke i BKLF, som også er nestleder i faglig råd for restaurant- og matfag.

– Vi ser at mange formuleringer i læreplanforslaget går på å vurdere istedenfor å praktisere. En av hovedgrunnene til fornyelsen av fagene er, etter vår mening, å få inn en større grad av praktisering.

Ingen reell fornyelse

Rådet ønsker å endre læreplanen i en mer praktisk retning, slik at det blir en reell fornyelse av faget.

– Vi ønsker oss en læreplan som løfter frem fagene, som er mer praktisk rettet og som bruker ord slik at både elever, foreldre og lærere lett kan forstå innholdet. Språket er utrolig viktig og derfor bør formuleringene være omtenksomme. Faglig råd vil spille inn en rekke forslag til endringer i læreplanen, sier Bakke.

Bakke frykter en justering av eksisterende læreplaner istedenfor en full fornyelse av fagene.

– Vi er redd for at denne læreplanen kan bli fagflikking og ingen reell fagfornyelse. Men vi håper våre innspill vil tas med i den formelle høringen.

Kan be om utsettelse

Åpen høring for Vg2 og Vg3 legges til sommeren, mens det er ferietid, med et mulig resultat at det derfor vil komme færre innspill fra bransjen.

– Vi vurderer å be om å utsette implementeringen av ny læreplan og at det isteden kan bli en overgangsordning. Da vil vi få bedre tid til å gå gjennom læreplanene for Vg2 og 3 og bidra med faglige baserte kommentarer for å få en så relevant læreplan som mulig. Spesielt vil innspill til læreplanen i Vg2 bli viktig for vår bransje, nå som vi får egen klasse på Vg2, sier Bakke.