Helt siden oktober i fjor har mange bakerier og konditorier i Sør-Norge slitt med uvanlig høye strømpriser, og for mange bedrifter begynner situasjonen nå å bli dramatisk.

Gjennom sommeren har strømprisen fortsatt å stige til stadig nye rekorder. Og dette kommer på toppen av to år med pandemi, økte drivstoffkostnader, økte lønnskostnader og, ikke minst, økte råvarekostnader: 1. juli ble prisen på mel satt opp med rundt 30 prosent som en følge av årets jordbruksoppgjør.

Både BKLF og Din Baker har lenge tatt til orde for at også baker- og konditorbransjen må få strømstøtte, slik som private husholdninger og et fåtall næringer. Og etter stort press, blant annet fra bakerbransjen, åpnet regjeringen i forrige uke endelig for å «se på strømtiltak for bedriftene». NHO og LO ble denne uken kalt inn til statsministeren for å diskutere innretningen av en slik støtteordning.

– Bedriftene har selv ansvar for å innrette seg i markedet, hvor prisene går opp og ned. Det er grunnregelen i vår økonomi. Men med en så ekstrem situasjon som vi har hatt i enkelte deler av landet vårt nå, er det grunn til å se på om det trengs ordninger som kan komme noen bedrifter til unnsetning, sa Støre til TV 2 etter møtet.

Partene ble enige om å møtes igjen om to uker «for å se nærmere på konkrete tiltak».

Ikke raskt nok

Administrerende direktør i Din Baker, Georg Husebæk, er glad for at politikerne endelig vil svare på bransjens rop om hjelp.

– Men nå er det viktig at de gir noe som faktisk vil hjelpe, og at det ikke tar lang tid før hjelpen kommer frem. Gjeldende regelverk gir mulighet for såkalt bagatellmessig støtte til små og mellomstore bedrifter, og det er viktig at denne muligheten benyttes nå. Vi er for støtte til de store bedriftene også, men de har en større mulighet til å tilpasse seg. Og mens man jobber med en løsning for dem, må regjering, LO og NHO treffe ansvarlige og raske tiltak for de små og mellomstore bakeriene. Jeg synes ikke at det går fort nok når det er snakk om å vente i to uker med å gjøre noe mer, sier han til Bakeri.net.

– Et spørsmål om tid

– Nærmer vi oss en konkursbølge i baker- og konditorbransjen?

– Ja, det er kun et spørsmål om tid. Bakerne er fornuftige mennesker, så i løpet av pandemien har de snudd på hver krone for å klare å bygge opp en liten reserve. Det er disse midlene mange tærer på nå. Men snart er reservene tomme, og jeg håper at politikerne snart innser alvoret, sier Husebæk.

Han forteller at Din Baker har foreslått en tilsvarende støtteordning for bedrifter som for private husholdninger.

– En slik støtteordning er enkel å rulle ut. Den kan avgrenses på næringskode og vil gi støtte til dem som trenger det. Hvis bakeriene får dekket 90 prosent av det som er over 70 øre per kilowattime, vil strømregningen fortsatt være over dobbelt så høy som normalen. Men det vil sannsynligvis være mulig å drive videre, forklarer Husebæk.