Prøvenemda for konditorfaget i Oslo og Viken har de siste årene jobbet målbevisst for å bedre svenneprøven og er stolte over at de i dag har det som de selv betegner som landets fremste og mest moderne prøve med høye faglige krav tilpasset dagens nivå. Det har gitt gode svenner de siste årene, men nå slås det full korona-alarm.

Bekymret

– Nivået på de rundt 25 svennestykkene som gjennomføres årlig i Oslo og Viken har de siste årene har vært veldig, veldig høyt, men i år er vi virkelig bekymret, sier Bernhard Azinger som er medlem i prøvenemda i Oslo og Viken. Han utdyper: Årets kull begynte i jobb i august 2019. De jobbet til mars 2020 da koronaen slo inn. Mange av de lærlingene som skal gå opp til prøve nå har vært permittert eller delvis permittert siden da. Flere har også mistet jobben og byttet arbeidsplass. Dette har medført at mange har mistet opp til 10 måneder med praksis.

– Det vil si at vi får lærlinger på svenneprøven som er veldig svake i faget sitt og vesentlig svakere enn tidligere kull. Resultatet kan bli en historisk høy strykprosent. Hva skjer da med den enkelte lærling? Gir de opp vår bransje og satser på noe annet? Kan vi gå glipp av et kull med fagfolk og hvilke konsekvenser har det på lengre sikt? Disse konsekvensene frem i tid for faget vårt har vi ennå ikke sett, sier en bekymret Azinger som har en hel prøvenemd med seg i bekymringen.

Opprop til bransjen

En samlet prøvenemd for konditorfaget i Oslo og Viken kommer derfor nå med et opprop til bransjen.

– For å unngå at bransjen mister et helt årskull med fagfolk, er det viktig at bedrifter som har lærlinger som skal opp til svenneprøve i år bruker tiden som er igjen for å hente inn igjen den tiden som er tapt til opplæring. De fleste av våre 25 konditorlærlinger skal opp til prøve i perioden fra juni til september, så det er fortsatt tid for å rette opp noe av dette. Vi håper derfor at lærebedriften, faglig ansvarlig og lærlingen selv bruker tiden vi nå er inne i til å trene og gjøre så godt de kan. Her har lærebedriftene et stort ansvar, men lærlingen er også ansvarlig for egen læring. Vi har sett at flere lærlinger ikke er motiverte på grunn av situasjonen de har kommet i og at de sitter hjemme og venter. Mye kan også gjøres hjemme. Vi håper at man nå bruker tiden godt for at prøven skal bli bra, slik at de som går ut som svenner er gode nok til de kravene som bedriftene stiller til en utdannet fagarbeider, sier prøvenemdas leder Karina Brandslet til Bakeri.net.

– Som prøvenemd har vi et begrenset mandat utover å gjennomføre svenneprøven med en tilhørende vurdering. For å hjelpe i en vanskelig situasjon vil vi innkalle til møte med fagansvarlig og lærlinger for å gå gjennom prøven og hva vi forventer. Vi vil også fortelle mer om prøven og hvordan den er. Vi vil prøve å avmystifisere prøven og gjøre lærlingene så trygge som mulig slik at de kan få en fin sommer, sier Azinger og legger til:

– I verste fall kan dette bli et blodbad.

Det er satt opp infomøter på Teams for lærlingene mandag 12. april kl. 12-13 og mandag 19. april kl. 17-18.

Krav til forlenget prøvetid

– Læringene har krav på forlenget læretid når de har vært permitterte så lenge, men dette igjen vil jo ha konsekvenser for de som skal begynne i lære til høsten. Om bedrifter kun har plass til et visst antall lærlinger og de ikke får tatt inn nye fordi de har lærlinger som har fått forlenget læretid, så vil jo dette forplante seg flere år fram i tid. Det kan igjen føre til at vi vil få Vg3-elever, og hvordan blir deres kompetanse? Vil bedrifter ansette fagpersoner som har gått Vg3 istedenfor 2 år som lærling? Det er i det hele tatt mange spørsmål som har dukket opp under denne pandemien. Jeg håper bare bransjen står klar til å hjelpe fram lærlingene, de som er bransjens framtid, sier Brandslet.

Her kan du lese mer om lærlingenes krav til forlenget læretid.

I prøvenemda i Oslo og Viken sitter Karina Brandslet, Heidi Christophersen, Henrik Martinsen Høyer, Håkon Augestad, Tom Erik Barlindhaug, Thorunn Hjaltadottir, Therese Husvik, Anne Berit Willard, Lars Erik Undrum, Bernhard Azinger, Morten Carlson, Julie S. Antonsen og Veronica Buar Dahl.