Georg Husebæk i Din Baker gleder seg over den gode responsen fra medlemmene på kjedens fagseminarer.
Georg Husebæk i Din Baker gleder seg over den gode responsen fra medlemmene på kjedens fagseminarer.

Fra produktutvikling til fagfokus

Din Bakers har forlatt sentral produktutvikling og fokuserer nå mer på faglig utvikling. En rekke fagsamlinger med «stinn brakke» har bekreftet at det er en vinner-oppskrift.

Publisert Sist oppdatert

Vi vil bidra til å få inn mer fagkunnskap i våre bakerier.

Kjeden har i en periode hatt en PU-gruppe som sammen med flere leverandører har utviklet konsepter for hele kjeden, basert på at mange små bakerier ikke har tid til å drive egen produktutvikling. Gruppa har utviklet flere konsepter som har blitt gjort tilgjengelig for medlemmene. Erfaringene i etterkant har vist at svært få medlemmer har tatt konseptene i bruk. Det har gjort at kjeden nå har endret fokus omdøpt PU-gruppa til å hete «fag og konseptgruppa». I gruppa sitter Vidar Wiik, Petter Lund, Bernt-Ivar Amundsen, Gudrunn Berntsen og Ole John Berntsen.

Daglig leder, Georg Husebæk, i Din Baker fortalte litt om responsen de har fått etter at de endret fokus under Din Bakers konferanse på Marbella nylig.

Faglig fokus

– Basert på erfaringer og tilbakemeldinger, legger vi nå fokus på det faglige for å ta faget tilbake til bakerne. Vi vil bidra til å få inn mer fagkunnskap i våre bakerier. Langtidsheving og surdeig er et konkurransefortrinn for håndverksbakeriene. Vårt fokus på fag og økt fagkompetanse skal bidra til å forsterke dette i tiden som kommer, sier Husebæk som har fått svært god respons fra medlemsmassen på endringen av fokus.

Da Din Baker hadde kurs i langtidsheving og surdeig endte det med stinn brakke. Det samme skjedde da de hadde kurs i formkaker, kakepynt og festkakekonsept. De har også hatt kurs i praktisk jobbing med deiger der de har smakt på forskjellen på deiger med liggetid på 12, 24, 36 og 48 timer. Samme store interesse hadde også samlingen med fokus på butikk som samlet 80 deltakere.

Erfa-grupper

Som et ledd i å bygge opp kompetansen hos kjedemedlemmene jobber Din Baker nå med å reetablere regionale erfa-grupper. De tar sikte på å etablere slike grupper på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Georg Husebæk vil ganske snart invitere til et oppstartmøte på regionnivå og ba medlemmene til å melde seg på. Han oppfordret medlemmene sterkt til å dele av sin kunnskap.

Powered by Labrador CMS