Landbruks- og matdepartementet har mottatt rapport fra Landbruksdirektoratet med forslag til utforming av ordning for beredskapslagring av matkorn.

Forslag til utforming av beredskapslagring av matkorn

Landbruks- og matdepartementet har mottatt rapport fra Landbruksdirektoratet med forslag til utforming av ordning for beredskapslagring av matkorn. Her er hovedpunktene.

Publisert Sist oppdatert

Beredskapslagring av matkorn står sentralt i regjeringens arbeid med å styrke matvaresikkerheten.

Rapporten er en oppfølging av statsbudsjettet 2023, og er starten på arbeidet med å etablere beredskapslagre for matkorn tilsvarende 2-3 måneders forbruk.

Landbruksdirektoratets kom i juni i fjor med en rapport der de vurderte hovedtrekkene ved beredskapslagring for korn. Rapporten som nå foreligger, er en videreføring av dette arbeidet. Rapporten bygger på følgende føringer og rammer for beredskapslagringen:

  • Staten skal eie kornet
  • Staten eier ikke lagerkapasitet og skal samarbeide med markedsaktører om lagring
  • Kun korn, og bare mathvete, skal inngå i lagringen, ikke mel eller andre bearbeidete varer
  • Det skal være integrert lagring med markedsaktørenes kommersielle beholdning
  • Anbud skal være i tråd med anskaffelsesregelverket
  • Best mulig samfunnsøkonomisk utforming av tiltaket
  • Retningslinjene kan åpne for lagring av både importert og norsk vare»
  • Konkurransen skal påvirkes i minst mulig grad

Landbruks- og matdepartementet skal nå gå gjennom rapporten og vil komme tilbake til hvordan den skal følges opp.

– Beredskapslagring av matkorn står sentralt i regjeringens arbeid med å styrke matvaresikkerheten. Matvaresikkerheten er god her i landet. Samtidig må vi ha beredskap for at situasjonen kan forandre seg som følge av sikkerhetspolitiske kriser, klimaendringer og naturhendelser. Rapporten fra Landbruksdirektoratet som vi nå skal vurdere, er et viktig steg videre for å få etablert beredskapslagre, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Hele rapporten kan du lese her

 

Powered by Labrador CMS