NM ung baker og konditor, som var planlagt arrangert under SMAK 2020, er fremdeles usikkert. Men Bakke har et håp om at konkurransen likevel kan arrangeres i en eller annen form i løpet av 2020.

– Vi har fått noen flere henvendelser fra folk som ønsker å stille opp som frivillig siden sist, men vi mangler fremdeles nøkkelpersoner i arrangementskomiteen og vi ser det som lite trolig at denne konkurransen avholdes under SMAK 2020. Men vi håper og tror at vi kan få til en konkurranse likevel i løpet av neste år, i en eller annen form. Det er viktig for hele bransjen at konkurransen holdes, sier Gunnar Bakke.

Skal snu alle steiner

– Hva tenker du om ideene fra Holtungen og Løvaas om å endre formen på konkurranser for at de skal være enklere å få med frivillige og flere deltagere samt at det kanskje vil være mer økonomisk gjennomførbart?

– Jeg ønsker velkommen alle ideer og er med på å diskutere alle løsninger som kan bidra til at vi kan arrangere konkurranser også i fremtiden. Det er selvfølgelig mulig å endre på formen på konkurranser, det viktigste er å snu alle steiner for å finne en form, eller flere, som er bærekraftig fremover, sier Gunnar Bakke.

 Vanskelig å finne sponsorer

Det økonomiske aspektet ved å arrangere konkurranser er et repeterende problem, det er vanskelig å finne sponsorer til konkurransene. Når det er sagt er det alltid noen som stiller opp, ofte de samme gang på gang.

– Hva med å overlate noen temakonkurranser til leverandørene, for eksempel Årets kake eller småbakst hvor leverandøren kan få noe direkte tilbake, som for eksempel å velge en ingrediens eller lignende?

– Dette er så klart en mulighet, men da skal vi være klar over at det blir leverandørens konkurranse og ikke en ren fagkonkurranse. Men dette er heller ikke noe jeg vil avvise og det er mulighet for å faktisk få til å holde konkurranser. Men vi må passe på å sy sammen en konkurransestruktur slik at dette blir en helhet og ikke for fragmentert. Det bør være en sammenheng mellom de regionale, nasjonale og internasjonale konkurransene for å skape en best mulig synergieffekt, til felles nytte for bransjen og som gir best mulig omdømme for faget og produktene våre.

Lengre perspektiv

– Det kan være at vi bør tenke mer langsiktig med tanke på hvordan konkurranser skal avholdes. Vi har så langt opprettet konkurransegrupper til de enkelte arrangementene, men det kan være at vi må se denne formen litt an. Kanskje vi heller skal satse på å lage konkurransegrupper med et lengre, og mer strategisk perspektiv. Da kan vi få en større kontinuitet i arbeidet og en slik gruppe kan lage strategier som varer lenge. Men vi skal også huske på at dette er en dugnad. Vi er avhengige av folk som brenner for faget og fagutdanningen for å få dette til.

– Vi som bransje må stille oss noen spørsmål fremover; Hvordan skal vi avholde konkurranser? Skal vi ha konkurranser? Hvem skal arrangere konkurranser? Hvordan påvirker eventuelt dette faget og bransjen i fremtiden? Dette bør hele norsk bransje reflektere over. For å arrangere en konkurranse må vi ha med oss frivillige, ellers er det ikke mulig å få til.

– Så vil jeg legge til at jeg synes det er helt topp at folk kommer med gode forslag, slik Holtungen og Løvaas gjør. Det er akkurat dette vi har behov for, interesserte og engasjerte fagfolk som bidrar til å finne gode løsninger, avslutter Gunnar Bakke.