Utvalget er satt ned av statsråd Torbjørn Røe Isaksen og formålet er å justere yrkesutdanningene i tråd med bransjens behov for fagarbeidere i fremtiden.

På forhånd var det knyttet spenning til om konditor ville foreslås slått sammen med kokk.

Slik konkluderte utvalget ikke.

Utvalget foreslår isteden å splitte opp Vg2 matfag og opprette Vg2 baker og konditor, med moduler av service. De foreslår at industridelen av bakerbransjen bør vurdere om det er hensiktsmessig å rekruttere fagarbeidere fra Vg2 industriell matproduksjon.

I et tidligere intervju med bladet Baker og Konditor sa leder for yrkesfaglig utvalg innen reiseliv, matproduksjon og primærnæring, Nina Sundqvist, at både håndverk- og industribakeriene trenger fagutdannede bakere og konditorer. Industri trenger også prosessoperatører og teknikere. Hun la til at håndverksbakeriene er i stor vekst og at det vil bli stort behov for folk med riktig utdannelse i slike virksomheter i fremtiden.

Dermed lå det i kortene at bakeryrket kunne foreslås å deles i to retninger.

Og det gjør utvalget ved å  foreslå en opprettelse av et eget Vg2 industriell matproduksjon med fordyping i det enkelte håndverket (baker, kjøtt, meieri, bryggeri) for å møte næringslivets behov best mulig i tiden fremover.

 

Positivt

Gunnar Bakke daglig leder i BKLF sier at utvalgets forslag er positive.

– Dette forslaget ser lovende ut for baker- og konditorfaget. At det foreslås å skille ut faget som egen retning er helt i tråd med hva bransjen ønsker og dette er en gledelig nyhet, sier Bakke.

– Skulle faglig råd konkludere i nærheten av dette når deres forslag skal leveres i april, kan det se ut som det er bred enighet om hvordan tilbudsstrukturen bør organiseres for vårt fagområde, sier Bakke.

Utdanningsdirektoratet vil på grunnlag av forslagene fra yrkesfaglig utvalg og  faglig råd, utarbeide et forslag til departementet høsten 2016.

Les hele forslaget fra yrkesfaglig utvalg.