Norske virksomheter vil stille strengere krav til sine leverandører om ansvarlig og bærekraftig matproduksjon og de som ikke har med bærekraft i sin forretningsmodell, vil relativt raskt stå overfor store utfordringer, skriver messearrangøren i en pressemelding.

Dette er bakteppet for at de største bransjeorganisasjonene innenfor mat og drikke i Norge går sammen med Norges Varemesse og etablerer en kompetansearena med tema; Sett bærekraft på menyen.

Foodscape

 

  • Arrangeres 10.-11. oktober 2018 på Norges Varemesse, Lillestrøm.
  • Er en møteplass og kompetansearena knyttet til utvikling av og løsninger for bærekraftig og sunnere mat og drikke for hele verdikjeden - fra hav og jord til bord.
  • Setter bærekraft på menyen.
  • Vil vise sunnere, fremtidsrettet mat og drikke, teknologi og bærekraftige løsninger innen emballasje, oppbevaring, distribusjon og avfallshåndtering.
  • Bransjeorganisasjonene som samler seg bak Foodscape er:
    NHO Mat & Drikke, NHO Reiseliv, Kost- & Ernæringsforbundet, Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN), DebioInfo, Norges Frukt- og Grønsakgrossisters forbund, Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Matvett.

 

 

Tilrettelegge for samarbeid

Konferansen skal gi ny innsikt, bidra til kunnskapsdeling og inspirasjon, samt legge til rette for at nye samarbeidsformer etableres. Konferansen vil sette lys på hvordan bedrifter bør ha et aktivt forhold til både samfunn og miljø i alt de gjør – alt for å skape lønnsomhet og verdiskapning på en bærekraftig måte.

Konsulentfirmaet Pure Consulting er også hentet inn på laget. De har spisskompetanse innen bærekraft og har jobbet for å gjøre næringslivet og det offentlige bærekraftig og lønnsomt siden 2010; lenge før FNs bærekraftmål ble vedtatt av alle verdens ledere.

– Foodscape er en veldig spennende ny arena, som vi er glad for å ta del i. For oss handler dette om å bidra til en bedre forståelse, både i privat og offentlig sektor, av at bærekraftig forretning ikke er en motsetning til lønnsomhet, men snarere tvert imot at bærekraft er konkurransekraft, sier Stine Lise Hattestad Bratsberg, som er gründer av Pure Consulting.

En nasjonal kompetansearena

– Foodscape er en nasjonal arena for hele verdikjeden, fra hav og jord til bord. Sunn og god mat er i dag et ufravikelig krav for både forbrukere og myndigheter. Maten vi kjøper og spiser skal være god for kroppen, god for miljøet, aller helst norskprodusert og helt klart god på smak. Foodscape skal fremme både kompetanse og ansvarlighet, og synliggjøre både produkter og løsninger som leder utviklingen videre og gir spire til lønnsomme idéer for fremtiden, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape.