Selv om antall søkere til restaurant- og matfag i videregående skole fortsatt er lavere enn ønskelig, er det noen positive tegn i de nye søkertallene for skoleåret 2022/2023.

Det kan blant annet se ut som om nedgangen i antall søkere til matfagene er stanset og har stabilisert seg. I fjor var det for første gang på flere år en oppgang i antall søkere til Vg1 Restaurant- og matfag. Da var det 4194 søkere og i år det 4070 søkere.

– Mye tyder på at det bratte fallet vi har sett gjennom flere år er stanset og at kurven flates ut, sier spesialrådgiver i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug.

Det er også en klar økning i antallet som vil bli lærling i bakerfaget. I fjor søkte 41 elever om læreplass i bakerfaget og i år har antallet økt til 55.

– Det er en økning på 34 prosent, og selv om det ikke er prosenter man lever av, er det faktisk en veldig god økning, kommenterer Lynghaug.

Fornøyd med utviklingen

BKLF-direktør Gunnar Bakke synes det er veldig gledelig å se at antall søkere til bakerfaget øker.

– Jeg er veldig glad for denne utviklingen. Det betyr at bakerfaget befester seg og styrker seg, sier han.

Samtidig går antall søkere om læreplass i konditorfaget litt ned; fra 104 i fjor til 90 i år.

– Vi må fortsette å styrke også konditorfaget, men dette er jo en fordeling mellom baker- og konditorfaget som er mer i tråd med bransjens behov, sier Bakke.

De siste årene har det nemlig vært større mangel på bakerlærlinger enn konditorlærlinger.

BKLF-direktør Gunnar Bakke synes det er veldig gledelig å se at antall søkere til bakerfaget øker.

BKLF-direktør Gunnar Bakke synes det er veldig gledelig å se at antall søkere til bakerfaget øker.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

For tidlig å konkludere

I fjor ble Vg2 Matfag splittet opp, og baker- og konditorbransjen fikk endelig sin egen linje på Vg2. Håpet er at den tidligere spesialiseringen skal bedre rekrutteringen til bransjen. I år er det 223 søkere til Vg2 Baker og Konditor, mot 234 i fjor.

– Vi i baker- og konditorbansjen ville gjerne ha denne spesialiseringen på Vg2, og jeg tror absolutt at det var et riktig valg. Men det er vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner etter så kort tid, sier Gunnar Bakke.

Hovedutfordringen i rekrutteringsarbeidet er uansett å få flere elever til å begynne på Vg1 Restaurant- og matfag. Regjeringen bevilget i fjor høst to millioner kroner til en stor og flerårig rekrutteringskampanje som både BKLF og NHO Mat og Drikke er med på. Arbeidet med denne kampanjen fortsetter for fullt frem mot neste søknadsfrist.