På Arbeidstilsynets nettside finner du oppdaterte maler klare til bruk.

Finn oppdaterte maler for arbeidsavtaler

1. juli kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtaler skal inneholde. På Arbeidstilsynets nettside finner du oppdaterte maler klare til bruk.

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder ved alle ansettelser, uansett om stillingen er fast eller midlertidig. 

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Arbeidstilsynet har nå publisert oppdaterte maler som dekker minstekravene til innhold i arbeidsavtaler. Malene er lagt ut på bokmål og nynorsk. Oppdaterte maler på andre språk publiseres fortløpende. Finn mal for standard arbeidsavtale som dekker kravene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024 

Det er mange nye opplysninger som skal inn i nye arbeidsavtaler fra 1. juli. I tillegg til de eksisterende kravene, skal arbeidsavtalene blant annet oppgi 

  • om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
  • lengden på eventuell prøvetid ved midlertidig ansettelse
  • fremgangsmåte ved oppsigelse
  • ulike lønnselementer
  • varierende og periodevis arbeidstid
  • ordninger for vaktendringer og overtid
  • innleiers identitet, dersom arbeidstaker leies ut
  • rett til kompetanseheving 
  • ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

Les mer om hva arbeidsavtaler skal opplyse om fra 1. juli.

Kravet om å ha med flere opplysninger enn tidligere, gjelder for arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024. Det er ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid, skal oppdateres.

Dersom arbeidstaker likevel ber om å få inn nye opplysninger i den eksisterende arbeidsavtalen, skal arbeidsgiver gjøre det. 

Powered by Labrador CMS