Koronapandemien satte en stopper for oppsatt fremdriftsplan for konkurransen. Nå har juryen laget en ny fremdriftsplan og har gjenopptatt arbeidet med å kåre en bransjevinner i et unntaksår for store deler av bakeribransjen.

Kåres 15. oktober

– Med en bransje i krise var det feil å jobbe videre med konkurransen slik vi hadde tenkt. Vi satte derfor arbeidet på vent, men nå gjenopptar vi arbeidet for å komme frem til tre finalister og senere en verdig vinner, sier juryleder, Vigdis Myhre Næsseth.

Årets tema i bransjekåringen er kundeopplevelse. Nå starter juryen jakten på bakeriet som gir kundene den beste opplevelsen. Tre finalister skal være klare 3. juli. Deretter skal den enkelte finalist settes under lupen, før vinneren kåres 15. oktober.

Det er bransjeforeningen Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) som står bak konkurransen, og det er i år tredje gang Årets Bakeri kåres i Norge. Tidligere har Edgars Bakeri i Mandal og Elda Bakeri i Sandnes vunnet den etter hvert prestisjefylte konkurransen.
Nomineringen av bakerier startet 1. januar, og 28. februar ble de nominerte offentliggjort. Nå starter fagjuryen jobben med å vurdere de nominerte bakeriene. Finalistene får da besøk av et team som skal intervjue kunder og observere kundeopplevelsene i butikk. Dette skal filmes og dokumenteres og vil bli brukt som grunnlag for selve kåringen av Årets Bakeri 2020.

Dette er de nominerte i Årets Bakeri 2020:

Kundeopplevelse

– Kampen om kundene handler ikke bare om kvalitet og lokal tilhørighet, men i stor grad også om den opplevelsen kunden har når de besøker de aktuelle bakeriene. Dette handler ikke minst om følelsen av å være i et lokalt bakeri, om varene som tilbys, om stemningen i lokalet og om hvem de treffer og hvordan dette oppleves. Dagens forbrukere er opptatt av historie og forankring, og dette er også en viktig del av en kundeopplevelse, sier juryleder Vigdis Myhre Næsseth.

Spennende bakerier

– Juryen har fått en mangfoldig liste med bakerier av forskjellig størrelse; fra de aller minste håndverksbakeriene til store bakerikjeder med mange utsalg. De nominerte er i tillegg en god blanding av helt nyetablerte bakerier og bakerier med lang driftshistorie. I år har vi også fått med flere nisjebakerier som spesialiserer seg innenfor én kategori, sier jurylederen.

 


Juryen består av følgende personer:

Vigdis Myhre Næsseth, bedriftsrådgiver/daglig leder, Fossekall as (juryleder)
Næsseth har jobbet som bedriftsrådgiver i over 20 år, og har bistått i utallige omstillings- og forbedringsprosesser hos næringsmiddelprodusenter. Hun har spesielt god kunnskap om bakerbransjen etter flere større oppdrag for både store industribakerier og mindre håndverksbakerier de seneste årene.

Beret Mette Haga, rådgiver, Innovasjon Norge
Haga har jobbet i næringsmiddelbransjen i over 20 år, og ti år i bakerbransjen med utvikling og kvalitet. Nå jobber hun i Innovasjon Norge, hovedsakelig med vurdering av prosjekter innen matforedling og andre landbruksrelaterte næringer.

Hilde Skotland Mortvedt, innovasjonsrådgiver og daglig leder, See New AS
Mortvedt har jobbet som rådgiver for matindustrien siden 1999, først 14 år i Nofima og de siste fem årene som selvstendig næringsdrivende. Hun er gründer av SeeNew As, der hun i dag jobber som innovasjonsrådgiver og daglig leder. Mortvedt kjenner cerealbransjen godt, og hun har spesialkompetanse innen forbrukerinnsikt og matinnovasjon.

Oddbjørn Roksvaag, redaktør Baker og Konditor / Bakeri.net, Vest Vind Media AS
Roksvaag har jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i Vest Vind Media siden 1991. Han har vært redaktør for Bakeri.net siden 2002 og redaktør for Baker og Konditor siden 2007. I disse årene har han fulgt den norske baker- og konditorbransjen på nært hold.