Hurum mølle feirer 100 år og har en spennende historie å se tilbake på. Frem til 1906 var Ugstad mølle dit bøndene dro for å få malt kornet sitt. På gamle bilder kan man se vannet fra Sandungen komme inn i mølla for å drive møllesteinen via en inntaksrenne av tre. Fremdeles er fundamentene til mølla synlige. I årene fra 1906 til 1920 sto bøndene på Hurum uten egen mølle, og måtte da reise til mølla i Grodalen i Røyken. Hurum mølle sto ferdig i 1920 under navnet Hurum kommunale mølle.

Familiebedrift

Frem til 1969 drev Henrik Andfossen den kommunale mølla på Hurum sammen med sin bror. I 1969 kjøpte Johan Johansen (bestefar til dagens driver) mølla av kommunen. Johan hadde frem til eierskiftet drevet Søndre Fossan Mølle i Vestfold. Johans sønn John Arne overtok mølla etter sin far i 1976, og drev den frem til 2014 da hans sønn Johan overtok.

Dramatisk brann – oppbygging av ny mølle

Midt under kornsesongen i 1996 skjedde det utenkelige: Mølla brant ned. Ved uvurderlig hjelp fra lokale bønder, ble det som kunne reddes bragt ut av de rykende ruinene. Heldigvis sto den delen av mølla som var støpt i betong igjen som et utbrent skall. Her kom det midlertidige kornmottaket i gang igjen kun 12 dager etter brannen. John Arne Johansen bestemte seg raskt for å bygge opp mølla.

Et år senere var nytt møllebygg gjenreist. Ytterligere et år gikk så var et moderne mølleanlegg klart for å produsere økologisk- og biodynamisk mel for Helios for å tilfredsstille et voksende marked. En del av utstyret i det nye kornmottaket kjøpte mølla av Sinsen Kornsilo som var under avvikling. Før brannen hadde mølla hatt egen fôrproduksjon. Dette ble avviklet fordi husdyrholdet i distriktet hadde gått tilbake. Kraftfôr fikk mølla kjøpt fra samarbeidene møller i Vestfold. Noe senere ble lagerbygget utvidet samtidig som Møllebutikken ble bygget.

Dagens drift

Møllebransjen har gjennomlevd store endringer i tråd med utviklingen i landbruket. Fremdeles makter Hurum mølle å hevde seg i konkurransen med de store aktørene. Dette skylles ikke minst at bøndene i distriktet vet å sette pris på den service mølla yter, og at mølla har greid å tilpasse seg de store endringene i bransjen. Lang erfaring, god kunnskap og stor arbeidsvilje, har vært viktig for å oppnå lønnsom drift over tid for bedriften. Ikke minst har dyktige medarbeidere vært viktig for å komme dit bedriften står i dag.

Johan Johansen forteller at marginene for både kornomsetning og omsetning av driftsmidler har gradvis blitt svakere, og man er avhengig å oppnå høye volum og rasjonell logistikk.

– Etterspørselen etter melet mølla produserer for ulike bedrifter rundt i landet øker år for år. Det lokale melet Hurum Mel, som vi har holdt med på med i et par år, begynner å bli populært blant mange, avslutter Johansen.