Erlend Løken Volden er kritisk til dagens utdanning for bakere og konditorer og ser frem til den sannsynlige splitten av matfag i videregående skole.

— For meg er det ubegripelig at matfag har fått lov til å eksistere så lenge som det har. Matfag er ikke fag, det er et vedtak, sa han i sitt foredrag på fagkonferansen i forbindelse med BKLF landsmøte 2017.

Hever kravene til svenneprøven

Volden snakket om hvilke ferdigheter og kunnskap nyutdannede bakere i Norge bør ha i fremtiden, og som medlem av svennenemnda i Oslo og Akershus, har Volden bidratt til å heve kravene for å bestå prøven.

Nemnda vil bidra til å heve kvaliteten på fagarbeideren ved å forby tilsetningsstoffer, bakehjelpemidler og ferdigbaser. Man skal bruke diverse former for fordeiger og indirekte deigføring. På sikt vurderes det å bruke to fulle dager på prøven hvor kandidaten blant annet må lage alle fyllmasser selv.

 Må få kunnskapen tidligere

– Bakere er nødt til å få et mer bevisst forhold til smak, å utvikle egne smaker som smaker forskjellig fra konkurrentens. For å få til dette må lærlingene ha denne kunnskapen inne før de er svenn, sier Løken Volden.

Løken Volden synes det er ubegripelig at matfag har fått eksistere så lenge som det har gjort.

– Fremtidens norske bakere trenger solid fagkunnskap. Og derfor må fagskolen tilbake med et sterkere faglig innhold hvor elevene lærer å forstå konsekvensene av det han driver med, sier Løken Volden.