Tilbudsstrukturen i yrkesfaglig studieretning skal endres og da trengs det nye læreplaner. Arbeidet er nå igangsatt for alle tre trinn.

Fra april og frem til 1. mai kan hvem som helst komme med innspill på kompetansemål og øvrig innhold i læreplanen for Vg1 i restaurant- og matfag. Det er nå i denne perioden at engasjerte bransjefolk har muligheten til å være med å påvirke hva fremtidens fagfolk skal lære sitt første år på videregående skole.

Din stemme kan bli hørt

Første åpne innspillsrunde for første del av læreplanen for Vg1, lå ute en måned fra midten av januar til medio februar og fasit er null innspill fra bransjen. Så langt i denne runden finnes det innspill fra to bakerier, det vil også komme innspill fra faglig råd for restaurant- og matfag.

Den formelle høringen åpner 1. juli og går til 1. november. Det er i denne perioden at læreplanen legges og det er resultatet fra denne høringen som avgjør det endelige innholdet. I den formelle høringen tas innspill fra tidligere runder inn for å forme en endelig læreplan. Din stemme kan altså bli hørt.

Her kan du komme med dine innspill.

For Vg2 og Vg3 sin del, legges læreplanene ut på åpen høring 20. juni og innspill kan gis frem til 1. september. Samme innspillsmuligheter gjelder i denne åpne høringsrunden. Har du en mening om hvilken kompetanse fremtidens bakere og konditorer bør ha etter fire år i yrkesutdanningen, så bruk muligheten!

Frykter for mye teori

Faglig råd for restaurant- og matfag følger også prosessen tett. Det ble nylig avgjort at det skulle holdes et ekstraordinært møte i arbeidsgruppen i slutten av mai for å koordinere alle innspill som rådet ønsker å gi i forbindelse med læreplanen for Vg1. Et tilsvarende møte for er planlagt i august for å kunne gi faglige innspill til Vg2 og 3.

– Vi frykter at læreplanen skal bli for teoritung og vi vil spille inn en rekke forslag fra rådet innen den formelle høringen åpner 1. juli. Vi har blant annet et sterkt ønske om å myke opp det akademiske språket og at kompetansemålene i større grad skal være praktisk rettet, sier nestleder i rådet Gunnar Bakke.

Etter desember 2019 skal alle læreplanene fastsettes og tas i bruk. Innføringsperioden er 2020-2022. For Vg1 innføres den nye planen fra skolestart 2020, for Vg2 for skoleåret 2021-2022 og for Vg3 fra skolestart 2022.