Cerealfagdagen er et samarbeid mellom Nofima, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Opplysningskontoret for brød og korn. Arrangementet 4. mars var det fjerde i rekken etter at denne fagdagen ble gjenopptatt etter en lengre pause.
Dagen var delt inn i fire deler bestående av fokus på «gamle kornsorter», «korn og god helse», «#MerAv» og «Hvordan samarbeid gir bedre verdiskapning». Programmet var en miks av dybde fra forskerhold til praktiske eksempler fra aktører i bransjen, krydret med André Løvaas sin bakeskole og ledet med trygg hånd av BKLF-direktør Gunnar Bakke.

Årets Cerealfagdag hadde 62 deltakere, selvsagt alt for få, men likevel et akseptabelt deltakertall. At bare 7 bakerier møtte opp er for svakt. Flere av bakeriene stilte med flere deltakere, så slik sett var det en god del bakere i salen, bare at de var fordelt på svært få bedrifter.

Disse bakeriene deltok:

• Hørsand gård, gårdsbakeri
• Harmoni Håndverksbakeri
• Mesterbakeren
• Åpnet Bakeri Produksjon
• W.B. Samson
• Baker Hansen
• Asker Produkt

Det er også grunn til å spørre om hvor de mindre møllene var denne dagen. Årets dag var ikke helt på høyde med fjorårets, men likevel en dag med god nytteverdi for deltakerne uavhengig av hvor man er i verdikjeden.

Hva skal til?

Bakeriene og de små møllenes fravær er synd for en bakerbransje som trenger mer kunnskap, blant annet for å ta i bruk mer norsk korn og gamle sorter. Det er grunn til å spørre om hvorfor bakeriene ikke var her og hva som skal til for at de skal fatte større interesse for Cerealfagdagen. Visste de ikke om dagen? Eller er det innholdet, tidspunktet eller noe annet? Det bør være en prioritert oppgave for arrangørene å forsøke å finne et godt svar på slik at denne dagen kan leve i fremtiden, gi faglig påfyll og viktig nettverksbygging i hele verdikjeden fra bonden til produktet er hos forbrukeren.

Kristin Hollung fra Nofima (t.v.), Gunnar Bakke fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn har stått i bresjen for Cerealfagdagen

Kristin Hollung fra Nofima (t.v.), Gunnar Bakke fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn har stått i bresjen for Cerealfagdagen

Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media