Erlend Løken Volden er medlem i læreplangruppen for Vg3 Bakerfaget, og har jobbet med nye lærelaner. Nå håper han bransjen viser interesse for arbeidet.
Erlend Løken Volden er medlem i læreplangruppen for Vg3 Bakerfaget, og har jobbet med nye lærelaner. Nå håper han bransjen viser interesse for arbeidet.

Få innspill til læreplan

De nye læreplanene til baker- og konditorutdanningen ligger nå på åpen høring, men få i bransjen har benyttet muligheten til å si sin mening.

Publisert Sist oppdatert

Etter 1. september er toget gått.

1. september er den åpne høringen over, og utdanningsdirektoratet setter læreplangruppene i sving på ny. Nå skal innspill leses og eventuelt implementeres, før de endelige læreplanene fastsettes for en årrekke fremover.

 Lite tilbakemeldinger

Siden forsommeren har nye læreplaner for Vg2 baker og konditor, Vg3 konditorfaget og Vg3 bakerfaget, ligget åpent på udir.no slik at alle interesserte kan lese forslagene og komme med sine innspill. En liten uke før fristen går ut, er det svært få innspill som er kommet inn. 

 – Er læreplanene så godt skrevet at det ikke er behov for å komme med flere forslag til hva utdanningen skal inneholde? 

– Det er umulig for meg å svare på. Så med andre ord; nei. For det første så er jo vi i gruppene inni våre bobler med det vi har jobbet med, og sånn sett muligens litt «blinde». Og da er vi dønn avhengig av input utenfra for å få inn nye perspektiver.

Vi er absolutt fornøyde med innsatsen vår, vi har gjort et grundig og omfattende stykke arbeid. Men vi gjør jo dette for hele bransjen, så da må vi ha bransjens hjelp til å få sluttresultatet så bra som mulig, forteller Erlend Løken Volden, som er medlem i læreplangruppen for Vg3 bakerfaget.

 Har vi klart det?

– I tillegg så har vi ærlig talt ikke fått så mye tid vi hadde trengt til å få samkjørt de tre læreplanene så mye som vi burde. Og det skal være en sammenheng med en fornuftig progresjon på nivået mellom vg2 og begge vg3. Begge vg3-læreplanene bør være så like som mulig. 

 – Spørsmålet vi må stille oss selv er: Hvilket kompetansenivå bør elevene som er klare for læretiden ha, i forhold til sluttkompetansen de skal inneha når de tar svennebrevet? Har vi klart å definere dette med de nye læreplanene? Eller bør Vg2 og Vg3 nærme seg hverandre mer? Dette regner jeg med at alle lærebedriftene har sterke meninger om, nå som vi får fagskolen vår tilbake, sier Løken Volden.

For liten interesse for yrkesfagene

 Gunnar Bakke, direktør i Baker- og Konditorbransjens landsforening, tror at mangelen på innspill fra bransjen ikke er særegent baker- og konditorbransjen. Men at det generelt vises for liten interesse for fagutdanninger fra de respektive bransjene.

 – Slik jeg har fått det med meg, så er det lite innspill på alle læreplaner i yrkesfag. For vår egen bransjes skyld, kan vi kanskje tolke dette som at forslagene til nye læreplaner er så pass gode at bransjen er fornøyd, men samtidig er det veldig viktig at lærebedrifter med førstehåndskunnskap forteller hva de savner. Så innspill og tilbakemeldinger vil være viktig i sluttfasen av arbeidet med læreplanene og jeg håper bransjen kaster seg rundt og leser forslagene og kommer med sine innspill, sier Bakke.

 Er du ikke enig, så gi beskjed

Gunnar Bakke er selv nesteleder i faglig råd for restaurant- og matfag, som denne uken snakker seg gjennom alle læreplanforslagene og skriver innspill på vegne av rådet. Dette blir spilt inn før høringsfristen går ut.

 – BKLF`s syn på læreplanene er i samsvar med faglig råds syn, og derfor er det naturlig at det kommer et samlet svar fra rådet og ikke et eget fra BKLF. Jeg håper at flere lærebedrifter ser muligheten som ligger i denne tilsvarsrunden, har man for eksempel sterke meninger om at det er for lite praksis på skolen, så er det nå man må gi beskjed. Etter 1. september er toget gått.

 Bakke mener det er oppstått en kløft mellom lærebedriftene og skoleverket i forhold til mengde praksis og teori.

 – Vi skal jobbe for at avstanden skal bli mindre og jeg tror nye læreplaner skal være med å rette opp dette. Men vi har behov for engasjerte bedrifter og det er utrolig viktig at disse bryr seg om hvilken retning faget tar. Så jeg oppfordrer igjen, både bedrifter og engasjerte privatpersoner eller organisasjoner til å komme med sine innspill før 1. september, sier Bakke.

 

Les læreplanforslagene her og legg igjen ditt innspill.

Powered by Labrador CMS