Det er etterspørsel, konsumentenes brødvaner og kapasitet som vil sette begrensninger, forklarer Norgesgruppen til Ringerikes Blad.

I løpet av det siste året har NorgesGruppen redusert antall brødvarianter, både når det gjelder hovedleverandøren Bakers og andre leverandører. Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gundersen forklarer at årsaken er todelt: etterspørselen i totalmarkedet og en tilbakegang i brødvolumet siden 2007.

–Vi prøver til enhver tid å velge de variantene som selger mest samt balansere dette i forhold til godt utvalg og god bredde, da vi dessverre ikke har plass i våre butikker til alt fra alle, forklarer Gundersen i en mail til avisen. – På Ringerike har vi inne varer fra Narum på enkeltbutikker.

Bakemester Klausen er en stor lokal leverandør i Buskerud, samt lampeland Bakeri og Risans Bakeri, som leverer ved siden av Bakers. Hun forklarer at Norgesgruppen i de fleste områder har inne et antall varianter fra lokalbaker og et antall fra hovedleverandør samt også lokale produkter. I mange tilfeller er hovedleverandøren også lokalbakeren.
– Hvordan dette håndteres er noe vi vurderer ut fra hvert enkelt tilfelle, basert på om det som tilbys er noe som tilfører sortimentet vårt noe ekstra – som vi ikke er dekket med fra før, forteller Ingrid Solberg Gundersen til Ringerikes Blad.