Underskuddet er dekket inn med forhøyet aksjekapital fra morselskapet, Baker- og Konditorbransjens Landsforening.

Overforbruk

Årsaken til det dårlige resultatet er knyttet til at de to nasjonale konkurransene har blitt dyrere enn antatt, manglende sponsorinntekter og utviklingskostnader for Baker- og Konditorlandlaget sin sponsorkanal.

– Vi implementerte nye konkurranser i 2016 og det kostet mer enn budsjettert. NM i Bergen endte med lite sponsorinntekter og Nordisk under Matstreiff endte med større kostnader og for lite sponsorinntekter etter hvert som arrangementet nærmet seg, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

BKLF har selvfølgelig påtatt seg en stor risiko for hele bransjen ved å være arrangør av arrangement som fremmer profilering og rekruttering.  Men Bakke synes det er feil at BKLFs medlemmer skal bli sittende igjen med «svarteper» og store deler av regningen.

– Vi har nå endret finansieringsmodellen for konkurransene. Vi har sagt at for hver krone råvareleverandørforeningen og maskinleverandørforeningen legger på bordet, så dobler vi beløpet. Det vil si at hvis de bidrar med til sammen 100 000 kroner, så bidrar også BKLF med 100 000 kroner. Vi har opprettet en nasjonal konkurransekomité som får ansvaret for å gjennomføre konkurransene, kanskje med Bako-messen AS som arrangørselskap.

Skuffet

– Vi hadde ønsket at råvareleverandørforeningen ga et signal om et samarbeid som sikret en mer langsiktig finansiering, men det greide ikke årsmøtet i råvareleverandørforeningen å lande. Det er skuffende, men vi håper de snarlig kommer på banen slik at vi sammen kan få på plass en langsiktig finansiering av bransjens konkurranser.

– Vi har allerede startet forberedelsene, men så langt uten finansiering på plass, sier Bakke.